1.    Bác Cao Thanh cán bộ Công ty xây dựng Thành Thái. Ngày 01/11 nhặt được cây đàn ghi ta gỗ (vỏ đàn mầu đen), tại hành lang tầng 2 nhà N4, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

2.    Một cán bộ Giám thị (xin được giấu tên). Ngày 01/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại cửa P107, đã trả lại cho em Trần Quang Anh học sinh lớp 7A8.

3.    Cô Lê Thị Thu Hà nhân viên làm sạch. Ngày 02/11 nhặt được điện thoại hiệu Philips tại P100, đã trả lại cho em Nguyễn Thị Hồng Trang lớp 8A1

4.    Cô Nguyễn Bích Vân nhân viên làm sạch.

- Ngày 30/10 nhặt được ví da tại P417, trong ví có 60,000đ và 1 thẻ đi xe buýt, đã trả lại cho em Nguyễn Phan Nhật Minh học sinh lớp 8A3

- Ngày 02/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P315, đã trả lại cho em Nguyễn Đăng Khôi học sinh lớp 7A6

5.    Em Đàm Yến Chi học sinh lớp 12D3. Ngày 27/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P206, đã trả lại cho em Đinh Quỳnh Phương, học sinh lớp 10D3

6.    Em Nguyễn Duy Tuấn Đạt học sinh lớp 7A6. Ngày 29/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Nguyễn Khánh Chi học sinh lớp 7A7.

7.    Em Nguyễn Ngọc Minh Anh học sinh lớp 10D1, Ngày 29/10 nhặt được điện thoại hiệu Masstel tại phòng chờ giáo viên (P305), đã trả lại cho em Hoàng Bảo Anh học sinh lớp 7A1

8.    Em Nguyễn Quốc Thịnh học sinh lớp 6A1. Ngày 30/10 nhặt được điện thoại hiệu OPPO gần cổng trường, đã trả lại cho em Nguyễn Hà My học sinh lớp 10D4

9.    Em Nguyễn Danh Quang học sinh lớp 6A1. Ngày 30/10 nhặt được điện thoại hiệu iPhone trước cổng chính, đã trả lại cho em Phạm Đăng Thành học sinh lớp 10D4.

10.         Em Nguyễn Chí Hiếu học sinh lớp 11N2. Ngày 31/10 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại bãi gửi xe trường ĐHSP HN, đã trả lại cho em Nguyễn Phương Thủy học sinh lớp 12D2

11.         Em Nguyễn Huyền Anh học sinh lớp 11N3. Ngày 01/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6 S tại P107, đã trả lại cho em Phạm Minh Vũ học sinh lớp 11D4.

12.         Em Đỗ Ngọc Bảo học sinh lớp 7A1. Ngày 02/11 nhặt được điện thoại hiệu Philip (mầu đen) tại sảnh tầng1, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH