Lượt xem: 1112 | Gửi lúc: 09:17' 17/05/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 08 - 14/05/2017

Hc sinh Đoàn Quc Huy lớp 7A3, ngày 04/05 nhặt được 200,000đ tại tầng 1 (lối lên cầu thang 1), đã trả lại cho em Bùi Đức Khôi Nguyên học sinh lớp 12A1

Hc sinh H Đức Trung lớp 12D4, ngày 09/05 nhặt được 500,000đ tại hành lang trước Thư viện, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

Hc sinh Nguyn Trng Thin lp 8A2, ngày 10/05 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P105, đã trả lại cho em Đặng Nguyễn Vân Anh lớp 10D5

Hc sinh Đỗ Xuân Đạt lớp 9A1, nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P103, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

Cô Nguyn Bích Vân công nhân làm sạch:

- Ngày 06/05 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P105, đã trả lại cho em Nguyễn Hải Quang lớp 11A1

- Ngày 08/5 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P405, đã trả lại cho em Hoàng Nhật Minh lớp 8A3

- Ngày 08/5 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P316, đã trả lại cho em Lê Nam Anh lớp 11D5

- Ngày 08/5 nhặt được điện thoại hiệu Viettel tại P416, đã trả lại cho em Phạm Đức Minh lớp 8A6

- Ngày 08/05 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P219, đã trả lại cho em Lưu Danh Minh lớp 10N3

Cô Nguyn Thị Liên công nhân làm sạch:

- Ngày 08/05 nhặt được điện thoại hiệu Viettel tại P505, đã trả lại cho em Ngô Vũ Khánh Uyên lớp 9A2

- Ngày 08/5 nhặt được Bộ loa hiệu Bluetooth tại P318, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Hiếu lớp 11N1

- Ngày 08/5 nhặt được cục sạc điện thoại dự phòng tại P206, đã trả lại cho em Tăng Thị Phương Linh lớp 9A4

- Ngày 09/5 nhặt được đồng hồ đeo tay hiệu Casio tại P211, đã trả lại cho em Đỗ Phương Anh lớp 10D3

Cô H Th Yên công nhân làm sạch:

- Ngày 08/05 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P503, đã trả lại cho em Lê Hồng Chí Tài lớp 9A1

- Ngày 09/05 nhặt được điện thoại hiệu Sony tại P603 đã trả lại cho em Trần Thị Thanh Huyền lớp 12D3

Thày giáo Nguyn Văn Thư giáo viên tổ bộ môn GDTC, ngày 11/05 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4 tại P505, đã trả lại cho em Lưu Nhật Linh học sinh lớp 11D5

                                                                PHÒNG HÀNH CHÍNH