Lượt xem: 5531 | Gửi lúc: 16:25' 16/12/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 11 - 17/12/2017

1.    Cô Lê Thị Thu Hà Công nhân làm sạch, ngày 14/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P405, đã trả lại cho em Nguyễn Văn Minh học sinh lớp 12A2

2.     Cô Hồ Thị Yên công nhân làm sạch, ngày 11/12 nhặt được máy máy tính bảng hiệu iPad 3 tại P210, đã trả lại cho em Nguyễn Đức Tâm học sinh lớp 12N1

3.    Cô Nguyễn Bích Vân công nhân làm sạch, ngày 13/12 nhặt được máy tính bảng hiệu Ipad tại P315, đã trả lại cho em Kiều Thị Ánh Lệ học sinh lớp 10N1

4.    Em Chu Gia Huy học sinh lớp 10D4, ngày 11/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia, mầu xanh dương tại P202, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

5.    Em Nguyễn Huy Hiệu học sinh lớp 6A7, ngày 12/12 nhặt được 200,000đ tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6.    Em Trần Thị Mỹ Hạnh học sinh lớp 9A6, ngày 13/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia mầu đen, tại P316, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

7.     Em Phạm Quang Anh học sinh lớp 8A1, ngày 13/12 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P505, đã trả lại cho em Đặng Nguyễn Vân Anh học sinh lớp 11D5

 

  PHÒNG HÀNH CHÍNH