Lượt xem: 2459 | Gửi lúc: 16:08' 29/04/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 24 - 30/04/2017

- Học sinh Vũ Thanh lớp 11N2, ngày 25/04 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P415, đã trả lại cho em Trần Nam Trung lớp 8A5

- Học sinh Trần Đức Minh lớp 12A3, ngày 25/04 nhặt được ví da tại P202, trong ví có 80,000đ và một số giấy tờ cá nhân khác, đã trả lại cho em Phạm Thị Thùy Linh học sinh lớp 12A2

- Học sinh Nguyễn Minh Hiếu lớp 8A5, ngày 25/04 nhặt được ví da tại P417, trong ví có 125,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Đoàn Thảo Chi học sinh lớp 8A5

- Học sinh Nguyễn Ngọc Tùng Lâm lớp 10D2, ngày 26/04 nhặt được điện thoại hiệu Iphone5s tại P409, đã trả lại cho em Lương Đình Tùng, học sinh lớp 10A1

- Học sinh Nguyễn Trà My lớp 8A4, ngày 29/04 nhặt được điện thoại hiệu Land Rover tại P317, đã trả lại cho em Bùi Nguyễn Long học sinh lớp 11N2

- Cô Nguyễn Thị Liên công nhân làm sạch:

Ngày 24/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tai P504, đã trả lại cho em Trần Việt Anh lớp 11N1

Ngày 25/04 nhặt được ví da trong đó có một số tiền tại P417, đã trả lại cho em Vũ Nguyễn Hoàng Linh lớp 12N2

- Cô Nguyễn Bích Vân công nhân làm sạch. Ngày 26/04 nhặt được điện thoại hiệu Lte tại P100, đã trả lại cho em Vũ Minh Quang lớp 8A4

                                                                PHÒNG HÀNH CHÍNH