Lượt xem: 1061 | Gửi lúc: 09:38' 03/04/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/3 - 02/04/2017

- Học sinh Hà Vũ Hoàng An lớp 10N1, ngày 23/3 nhặt điện thoại hiệu Samsung Galaxy A7 tại P206, đã trả lại cho em Bùi Minh Hoàng học sinh lớp 10N1

- Học sinh Hoàng Khánh Chi lớp 11D5, ngày 29/3 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P315, đã trả lại cho em Lê Thúy Quỳnh học sinh lớp 11D6

- Cô Lê Thị Thu Hà công nhân làm sạch, ngày 27/3 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P404, đã trả lại cho em Nguyễn Thị Ngọc Huyền học sinh lớp 7A2

- Cô Nguyễn Bích Vân công nhân làm sạch, ngày 30/03 nhặt được điện thoại hiệu Alcatel tại P206, đã trả lại cho em Phan Huyền Diệu học sinh lớp 10D4

 

                                                                PHÒNG HÀNH CHÍNH