Tin tức & Sự kiện » Người tốt - việc tốt

Người tốt - việc tốt

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 03 - 09/12/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 03 - 09/12/2018

Cập nhật: 14h:30' 08/12/2018

Em Nguyễn Ngọc Bảo Trân học sinh lớp 10D1. Ngày 01/12 nhặt được 1 cuốn vở tại P405, trong vở có 1 phong bì để trong đó 1,000,000đ, đã trả lại cho em Đinh Văn Khải học sinh lớp 6A5. Em Nguyễn Thị Trang Linh học sinh lớp 7A2. Ngày 04/12 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại ghế ngồi tầng 1 sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 26/11 - 02/12/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 26/11 - 02/12/2018

Cập nhật: 18h:26' 01/12/2018

Em Trần Văn Toàn học sinh lớp 10A2. Ngày 24/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại Phòng V04 nhà V, đã trả lại cho em Trần Quý Sơn học sinh lớp 10D4. Em Hoàng Hoàng Ngân học sinh lớp 10N3. Ngày 28/11 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P218, đã trả lại cho em Nguyễn Quốc Doanh học sinh lớp 10A1. Em Nguyễn Ngọc Phương Linh học sinh lớp 10D2. Ngày 28/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6 tại P204, đã trả lại em Hoàng Yến Linh học sinh lớp 12D2


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 12 - 25/11/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 12 - 25/11/2018

Cập nhật: 17h:12' 24/11/2018

Em Lê Vũ Nhật Quang học sinh lớp 8A3. Ngày 12/11 nhặt được 50,000đ tại P416, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Lê Nhật Linh học sinh lớp 7A7. Ngày 13/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 29/10 - 04/10/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 29/10 - 04/10/2018

Cập nhật: 14h:21' 03/11/2018

Em Đàm Yến Chi học sinh lớp 12D3. Ngày 27/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P206, đã trả lại cho em Đinh Quỳnh Phương, học sinh lớp 10D3. Em Nguyễn Duy Tuấn Đạt học sinh lớp 7A6. Ngày 29/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Nguyễn Khánh Chi học sinh lớp 7A7.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 22 - 28/10/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 22 - 28/10/2018

Cập nhật: 17h:07' 27/10/2018

Em Đỗ Bình Thuận học sinh lớp 10D2. Ngày 20/10 nhặt được máy laptop tại  P203, đã trả lại cho em Ngô Ngọc Huyền học sinh lớp 12D2. Em Phạm Nguyệt Anh học sinh lớp 7A3. Ngày 23/10 nhặt được áo khoác mầu xanh, trong áo có 146,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Tuệ Minh học sinh lớp 7A3


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 01 - 07/10/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 01 - 07/10/2018

Cập nhật: 23h:14' 07/10/2018

Em Vũ Tiến Thành học sinh lớp 6A5. Ngày 01/10 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 tại Cổng trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Bùi Nguyễn Vân Trường học sinh lớp 8A3. Ngày 02/10 nhặt được ví da tại P103, trong ví có 254,000đ, đã trả lại cho em Trần Minh Trang học sinh lớp 11N3


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 17 - 23/09/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 17 - 23/09/2018

Cập nhật: 06h:55' 24/09/2018

Em Nguyễn Hùng Cường học sinh lớp 11A2. Ngày 15/09 nhặt được Máy tính hiệu LENOVO tại Sân khấu của Trường, đã trả lại cho thày giáo Nguyễn Tiến Long giáo viên Bộ môn Vật Lí. Em Nguyễn Tố Linh học sinh lớp 8A6, Ngày 17/09 nhặt được 100,000đ tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 10 - 16/09/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 10 - 16/09/2018

Cập nhật: 14h:17' 15/09/2018

Em Lê Trần Tùng học sinh lớp 11A1. Ngày 10/09 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P401, đã trả lại cho em Lê Kiều Linh, học sinh lớp 11D1.  Em Trần Thành An học sinh lớp 10N3. Ngày 12/09 nhặt được điện thoại hiệu Samsung và 1 ví da tại P315, ngoài điện thoại trong ví còn có 200,000đ, đã trả lại cho em Phan Tú Anh học sinh lớp 11D2


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/8 - 09/09/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/8 - 09/09/2018

Cập nhật: 11h:21' 09/09/2018

Em Nguyễn Phương Hoa học sinh lớp 6A7. Ngày 30/08 nhặt được 200,000đ tại P401, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Đậu Đức Anh học sinh lớp 7A2. Ngày 31/08 nhặt được 100,000đ tại chân cầu thang 1, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/08/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/08/2018

Cập nhật: 13h:41' 25/08/2018

Em Nguyễn Ngọc Lâm Duy học sinh lớp 11D1. Ngày 21/08 nhặt được điện thoại hiệu Masstel (mầu vàng) tại P302, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận. Em Phạm Phúc Khoa học sinh lớp 12A2, ngày 22/08 nhặt được ví da tại chân cầu thang 1, trong ví có 48,000đ, đã trả lại cho em Phạm Khánh Linh học sinh lớp 9A4