1. HS Lê Tuấn Dũng lớp 11A1 nhặt được 15.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

2. Cô Nguyễn Thị Khánh, nhân viên tổ Lao công nhặt được 01 ví trong đó có 78.000 đồng đã trả lại cho HS Lê Đào Quỳnh Anh lớp 8A4

3. HS Nguyễn Minh lớp 8A1 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Lê Nhật Huy lớp 9A5

4. HS Nguyễn Chí Hiển lớp 8A1 nhặt được 01 ví da trong đó có 63.000 đồng đã trả lại cho HS Đỗ Hoài An lớp 7A1

5. HS Nguyễn Diệu Ngọc lớp 10D3 nhặt được ví màu hồng trong đó có 210.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

6. HS Đỗ Ngọc Ban Mai lớp 7A5 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

7. HS Nguyễn Duy Kiên lớp 8A1 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Nguyễn Tuấn Minh lớp 8A4

8. HS Đỗ Trung Thành lớp 6A3 nhặt được điện thoại đã trả lại cho HS Vũ Bảo Ngọc lớp 6A2

9. HS Đỗ Minh Tuấn lớp 10D2 nhặt được ví da trong đó có 140.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Ngọc Minh lớp 8A1

10.  HS Dương Nguyệt Anh lớp 6A3 nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Cao Thảo Nguyên lớp 6A6

11. HS Phạm Ngọc Linh lớp 10D4 nhặt được 40.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

12. HS Lương Bá Lâm lớp 7A5 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

13. HS Trần Nhật Long lớp 8A7 nhặt được điện thoại Nokia hiện nay chưa có người nhận

14. HS Cao Thảo Nguyên lớp 6A6 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

15. HS Lưu Bảo Khánh lớp 6A1 nhặt được điện thoại Sony đã trả lại cho HS Hoàng Đức Minh

16. Cô Nguyễn Thị Hồng nhân viên tổ Hành chính nhặt được điện thoại đã trả lại cho HS Nguyễn Khánh Huyền lớp 10D1

17. HS Nguyễn Chi Mai lớp 12D4 nhặt được 163.000 đồng đã lại cho HS Nguyễn Đình Minh Đức lớp 12D4

18. HS Vũ Anh Minh lớp 8A5 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Hoàng Công Tuấn lớp 11N3

19. HS Đặng Việt Nam lớp 9A1 nhặt được ví da trong đó có 40.000 đồng đã trả lại cho HS Đinh Diệp Chi lớp 6A5

20. HS Phạm Lê Nam Dương lớp 6A5 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

21. HS Trần Tuấn Minh lớp 8A2 nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Phạm Đình Quang lớp 10A5

22. HS Phạm Huy Quang lớp 9A1 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Nguyễn Trí Thiện lớp 8A4

23. HS Bùi Phương Huyền lớp 12D4 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Trần Công Minh lớp 12D4

24. HS Nguyễn Thị Khánh nhân viên tổ Lao công nhặt được ví da trong đó có 250.000 đồng đã trả lại cho HS Hoàng Công Thành lớp 12D3

25. HS Nguyễn Huy Kiên lớp 12N2 nhặt được ví da màu nâu trong đó có 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

26. Cô Nguyễn Thị Vân nhân viên tổ Lao công nhặt được 02 ví trong đó có tiền và thẻ CCCD đã trả lại cho HS Nguyễn Phương Linh lớp 12D1 và trả lại cho HS Nguyễn Minh Châu lớp 12D4

27.  HS Nguyễn Hạnh Nguyên lớp 12D3 nhặt được ví trong đó có tiền và Thẻ CCCD mang tên Nguyễn Ngọc Dũng hiện nay chưa có người nhận

28. HS Nguyễn Mai Phương lớp 6A6 nhặt được ví trong đó có tiền đã trả lại cho HS Dương Phương Anh lớp 9A1

29. HS Phạm Anh Minh lớp 7A3 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Trần Phương Thảo lớp 7A7

30. HS Vũ Mạnh Quyền lớp 12N3 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

31. HS Nguyễn Kiến Khang lớp 7A1 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

32. HS Nguyễn Thanh Tùng lớp 6A2 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

33. HS Khương Hà Vy lớp 11D2 nhặt được 60.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

34. Cô Nguyễn Thị Khánh nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Nguyễn Hoàng Mai Khôi lớp 9A2

35. HS Phạm Hồng Anh lớp 6A3 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

36. Bác Trần Đăng Tuấn phòng Hành chính nhặt được điện thoại di động đã trả lại cho HS Vũ Hương Giang lớp 6A3

37. HS Đinh Giao Nguyên lớp 7A1 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

38. HS Nguyễn Trí Minh Hoàng lớp 8A3 nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Dương Ngọc Hải lớp 11D4

39. HS Đinh Quốc Trọng lớp 7A5 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

40. HS Nguyễn Tất Tuấn Minh lớp 10D1 nhặt được 30.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

41. HS Võ Ánh Nhật Hà nhặt được ví da trong đó có 132.000 đồng đã trả lại cho HS Chu Thanh Châu lớp 10D2

42. Cô Nguyễn Thị Khánh nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại Samsung vỏ màu xanh hiện nay chưa có người nhận.