1. Cô Nguyễn Bích Vân, nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Nguyễn Thị Thùy Linh, lớp 10D2 và nhặt được điện thoại Nokia + sạc dự phòng hiện nay chưa có người nhận

2. HS Nguyễn Đăng Quốc Bảo lớp 8A7 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

3. HS Lê Khôi Nguyên lớp 7A4 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

4. HS Nguyễn Tuyết Lan lớp 11D4 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Nguyễn Trí Minh Hằng lớp 8A3

5. HS Nguyễn Thu Hương Giang lớp 9A6 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

6. HS Phan Quỳnh Diệp lớp 12D4 nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Nguyễn Phương Hà Linh lớp 12N3

7. HS Đặng Hoàng Bách lớp 6A2 nhặt được đồng hồ đeo tay màu trắng hiện nay chưa có người nhận

8. HS Phạm Hồng Anh lớp 6A3 nhặt được ví vải trong đó có 49.000 đồng đã trả lại cho HS Phạm Thanh Thảo lớp 10D1

9. HS Ngọ Thu Giang lớp 10D3 nhặt được điện thoại di động đã trả lại cho HS Nguyễn Trọng Sơn lớp 10A2

10. HS Lê Minh Khang lớp 6A3 nhặt được 100.000 đồng đã trả lại cho HS Đặng Ngọc Minh Khuê lớp 10D3

11. HS Nguyễn Minh Đăng lớp 10D1 nhặt được điện thoại Nokia màu đen hiện nay chưa có người nhận

12. HS Nguyễn Quang Thắng lớp 6A3 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

13. HS Lê Bảo Nam lớp 6A3 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

14. HS Nguyễn Khánh Hà lớp 7A5 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

15. HS Nguyễn Thái Bảo lớp 8A1 nhặt được 1 ví nữ màu xanh - hồng trong đó có 82.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

16. HS Nguyễn Tuấn Minh lớp 10A3 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

17. HS Nguyễn Thái Tuấn lớp 7A7 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

18. HS Cao Tuấn Việt lớp 12A1 nhặt được 100.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Tuấn Đức lớp 12N1

19. Sinh viên Từ Phương Anh, TPSP tại lớp 12D3 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

20. Cô Bùi Thị Chung, nhân viên Y tế nhặt được 01 ví trong đó có 182.000 đồng đã trả lại cho HS Phạm Đình Quang lớp 10A5 và nhặt được điện thoại di động Samsung đã trả lại cho HS Phan Hà Linh lớp 11D5

21. HS Hoàng Trọng Tấn lớp 7A7 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

22. HS Đinh Đức Minh lớp 8A2 nhặt được Ipad đã trả lại cho HS Nguyễn Thị Khánh Linh lớp 10A1

23. HS Hoàng Ngọc Anh lớp 7A2 + Nguyễn Ngọc Hà lớp 7A3 nhặt được 01 ví trong đó có thẻ CCCD và 255.000 đồng đã trả lại cho HS Lại Thanh Hằng lớp 11N2

24. HS Vũ Ngọc Tùng Lâm lớp 7A1 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

25. HS Nguyễn Xuân An lớp 10D1 nhặt được điện thoại di động đã trả lại cho HS Nguyễn Thị Thùy Linh lớp 10D2

26. HS Phạm Quang Bình lớp 10D4 nhặt được đồng hồ đeo tay đã trả lại cho HS Phạm Quỳnh Anh lớp 12D3

27. HS Lê Đức Anh lớp 10A1 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Lê Hồng Đăng lớp 10A3

28. HS Nguyễn Thiên Trung lớp 9A4 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

29. HS Hoàng Ngọc Mai lớp 10D1 nhặt được điện thoại Nokia hiện nay chưa có người nhận

30. HS Nguyễn Minh Nhật lớp 7A6 nhặt được 01 ví da màu đen trong đó có 4.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

31. HS Nguyễn Tú Tâm lớp 9A6 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

32. HS Nguyễn Ngọc Tuấn Minh lớp 9A6 nhặt được 01 ví vải trong đó có 114.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Lê Dũng lớp 9A5

33. HS Bùi Hoàng Minh Anh lớp 9A5 nhặt được 200.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

34. HS Nguyễn Đức Trí lớp 11D3 nhặt được điện thoại Samsung màu xanh hiện nay chưa có người nhận

35. HS Nguyễn Thúy Quỳnh lớp 6A3 nhặt được ví da màu hồng trong đó có 112.000 đồng đã trả lại cho HS Kiều Tuệ Minh lớp 6A3

36. HS Đỗ Đình Khôi lớp 8A1 nhặt được điện thoại di động đã trả lại cho HS Lại Danh Nghị lớp 9A5

37.  HS Nguyễn Hà An lớp 10A1 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

38. HS Lại Minh Hằng lớp 11N2 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho Trần Thị Minh Thư, SV thực tập

39. HS Triệu Phương Anh lớp 10D1 nhặt được 22.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

40. 1 HS dấu tên nhặt được ví da màu đen trong đó có 490.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

41. HS Đỗ Bảo Ngọc lớp 8A6 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

42. Thầy Nguyễn Tiến Luận, GV tổ GDTC nhặt được điện thoại Nokia màu tím hiện nay chưa có người nhận

43. HS Nguyễn Đình Thu Trang lớp 11A1 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

 PHÒNG HÀNH CHÍNH