1. HS Trần Nhật Nam lớp 8A4 nhặt được ví da màu đỏ, trong đó có 530.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

2. HS Nguyễn Duy Tuấn Đạt, lớp 11N1 nhặt được ví da màu đen trong đó có thẻ CCCD và 175.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Tất Tuấn Minh lớp 10D1

3. HS Hoàng Mai Phương lớp 6A6 nhặt được ví da màu nâu trong đó có 35.000 đồng, hiện nay chưa có người nhận

4. HS Phạm Ngọc Phương Linh, lớp 7A4 nhặt được máy tính CASIO 580 đã trả lại cho HS Lê Đức Minh lớp 11N2

5. Cô Nguyễn Bích Vân – nhân viên tổ lao công nhặt được điện thoại đã trả lại cho HS Nguyễn Tuấn Phong lớp 12N2

6. HS Lê Diên Nhật An, lớp 9A4 nhặt được 24.000 đồng tại sân trường hiện nay chưa có người nhận

7. Cô Nguyễn Bích Vân – nhân viên tổ lao công nhặt được điện thoại OPPO đã trả lại cho HS Nguyễn Phạm Chí Dũng lớp 9A5

8. Bác Nguyễn Ngọc Quyến, nhân viên tổ bảo vệ nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

9. HS Nguyễn Vũ Bảo Hân lớp 6A3 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

10.  HS Hoa Quang Thắng lớp 6A3 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

11.  Cô Nguyễn Thị Luân – nhân viên tổ lao công nhặt được điện thoại đã trả lại cho HS Phạm Đỗ Minh Hiếu lớp 10D3

12.  HS Ngô Việt Anh lớp 8A4 nhặt được điện thoại đã trả lại cho  HS Nguyễn Tuấn Minh lớp 8A4

13.  Cô Nguyễn Thị Hà – nhân viên tổ lao công nhặt được 85.000 đồng và thẻ CCCD đã trả lại cho HS Quách Huệ Quyên lớp 10A5

14.  HS Nguyễn Anh Quân lớp 12D4 nhặt được điện thoại đã trả lại cho HS Võ Chu Bảo Ngọc lớp 11D3

15.  Thầy Nguyễn Đăng Hoàng GV tổ GDTC nhặt được điện thoại Nokia và ví da trong đó có 285.000 đồng đã trả lại ví do HS Đặng Tâm Như lớp 11D3; điện thoại Nokia hiện nay chưa có người nhận

16.  Cô Nguyễn Thị Hà – nhân viên tổ lao công nhặt được ví da trong đó có 215.000 đồng và 1 số giấy tờ đã trả lại cho HS Cao Tuấn Việt lớp 12A1

17.   Phùng Thu Hiền GV tổ Tiếng Anh nhặt được điện thoại đã trả lại cho HS Nguyễn Ngọc Minh Anh lớp 12D2

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH