1. HS Đặng Văn Thái Bảo lớp 6A4 nhặt được 165.000 đồng ở cầu thang 2 hiện nay chưa có người nhận

2. Cô Hồ Thị Yên nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại SamSung đã trả lại cho HS Nguyễn Hoàng Đức lớp 12N2

3. HS Lê Minh Huyền lớp 10D4 nhặt được 01 ví da màu đen trong đó có Thẻ thư viện và 40.000 đồng đã trả lại cho HS Đỗ Hải Anh lớp 10A5

4. HS Nguyễn Trí Thiện lớp 8A4 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Trần Nhật Nam lớp 8A4

5. HS Lương Khánh Ngọc lớp 11D1 nhặt được 1 ví da màu xanh trong đó có thẻ CCCD và  250.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Anh Thư lớp 11D2

6. Bác Nguyễn Tiến Lợi nhân viên tổ bảo vệ nhặt được 01 ví da màu hồng trong đó có 2.235.000 đồng đã trả lại cho HS Bùi Thị Hương Anh lớp 10A1

7. Bác Nguyễn Tiến Lợi nhân viên tổ bảo vệ nhặt được điện thoại Vsmart màu xanh (đã bị vỡ mặt) hiện nay chưa có người nhận

8. HS Phạm Nguyễn Bình An lớp 6A3 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

9. Cô Nguyễn Thị Hà nhân viên tổ lao công nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Đinh Hải Minh lớp 9A3

PHÒNG HÀNH CHÍNH