ĐÒ ƠI!

Con ngồi đây trước bảng đen phấn trắng
Những ý hay thấm thía trong lời thầy
Tiếng ho khan xen lẫn từng câu giảng
Dòng chữ nghiêng xô những nét mảnh gầy.


Bà Tú trong thơ nhọc nhằn là vậy
"Năm nắng mười mưa" không oán nửa lời
Như thầy hy sinh mà không hề đợi
Ngày trả ơn đáp nghĩa xa vời...


Đò sang sông có bao giờ ngơi nghỉ
Sớm chiều xoay bến lở lại bến bồi
Khách qua đò nhiều khi vô tình lắm
Sang sông rồi mới ngoảnh lại: Đò ơi!

Lê Ngọc Trâm – lớp 11D2