Vui sao xuân đến bao giờ?
Mừng xuân cánh én bay về lượn chao
Muôn hoa đua nở khi nào
Mai vàng nghiêng cánh đón chào lộc non
Đầy trời nắng mới tươi giòn
Gió đâu thoang thoảng khi còn, khi không
Ngày xuân vang tiếng chiêng cồng
Gọi đôi trai gái má hồng đắm say

Tác giả:
Lương Tuấn Anh- Lớp 11A3