1.         Cô Nguyễn Bích Vân Công nhân làm sạch:

- Ngày 09/01/2018 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P313, đã trả lại cho em Nguyễn Hoàng Nam học sinh lớp 7A3

- Ngày 08/01 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P212, đã trả lại cho em Nguyễn Thu Hương học sinh lớp 12D5

2.         Em Hoàng Nam Hiển học sinh lớp 8A5, ngày 08/01 nhặt được ví da tại sảnh tầng 1 nhà N3, trong ví có 500,000đ và một số giấy tờ khác, đã trả lại cho em Nguyễn Duy Thành học sinh lớp 12D3

3.         Em Thiều Quang Thái học sinh lớp 6A8, ngày 10/01 nhặt được 150,000 tại cổng trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

4.         Một số học sinh lớp 7A1 trực tuần ngày 10/01 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại cổng phía nam, đã trả lại cho em Đàm Minh Phương học sinh lớp 11D4

5.         Em Vũ Thanh Hương học sinh lớp 10D1, ngày 10/01 nhặt được 50,000đ tại cổng trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6.         Em Trần Hồng An học sinh lớp 6A6, ngày 11/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Huỳnh Anh Đức học sinh lớp 6A4

7.         Em Trần Châu Anh học sinh lớp 10N3, ngày 13/01 nhặt được điện thoại hiệu VERTU (mầu vàng) tại nhà vệ sinh tầng 2 đầu nhà N4, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

 

 PHÒNG HÀNH CHÍNH