Tin tức & Sự kiện » Người tốt - việc tốt

Người tốt - việc tốt

Gương Người tốt – việc tốt từ 27/2 đến 18/3/2023

Gương Người tốt – việc tốt từ 27/2 đến 18/3/2023

Cập nhật: 14h:12' 18/03/2023

1. Cô Nguyễn Bích Vân, nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Nguyễn Thị Thùy Linh, lớp 10D2 và nhặt được điện thoại Nokia + sạc dự phòng hiện nay chưa có người nhận. 2. HS Nguyễn Đăng Quốc Bảo lớp 8A7 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. 3. HS Lê Khôi Nguyên lớp 7A4 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.


Gương Người tốt – Việc tốt tuần từ 21/9 đến 30/9/2022

Gương Người tốt – Việc tốt tuần từ 21/9 đến 30/9/2022

Cập nhật: 16h:30' 03/10/2022

HS Đặng Văn Thái Bảo lớp 6A4 nhặt được 165.000 đồng ở cầu thang 2 hiện nay chưa có người nhận. Cô Hồ Thị Yên nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại SamSung đã trả lại cho HS Nguyễn Hoàng Đức lớp 12N2. HS Lê Minh Huyền lớp 10D4 nhặt được 01 ví da màu đen trong đó có Thẻ thư viện và 40.000 đồng đã trả lại cho HS Đỗ Hải Anh lớp 10A5


Gương Người tốt – Việc tốt tuần từ 6/9 đến 20/9/2022

Gương Người tốt – Việc tốt tuần từ 6/9 đến 20/9/2022

Cập nhật: 15h:51' 20/09/2022

1. HS Trần Nhật Nam lớp 8A4 nhặt được ví da màu đỏ, trong đó có 530.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. 2. HS Nguyễn Duy Tuấn Đạt, lớp 11N1 nhặt được ví da màu đen trong đó có thẻ CCCD và 175.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Tất Tuấn Minh lớp 10D1. 3. HS Hoàng Mai Phương lớp 6A6 nhặt được ví da màu nâu trong đó có 35.000 đồng, hiện nay chưa có người nhận


Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 22/03/2021 đến 28/03/2021

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 22/03/2021 đến 28/03/2021

Cập nhật: 14h:17' 29/03/2021

Học sinh Hà Huy Nhật Minh lớp 8A1 nhặt được thẻ điện thoại Viettel mệnh giá 200.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Phạm Bảo Nam lớp 9A1 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Phạm Thị Ngọc Lan lớp 11A1. Cô giáo Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên tổ Tiếng Anh nhặt được điện thoại iPhone màu ánh bạc ốp màu đen hiện nay chưa có người nhận.


Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 08/03/2021 đến 19/03/2021

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 08/03/2021 đến 19/03/2021

Cập nhật: 21h:00' 20/03/2021

HS Lê Diên Nhật An lớp 7A4, nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận HS Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên lớp 7A1 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận HS Lê Đức Anh lớp 8A1 nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Phùng Viết Đạt lớp 11A1


Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 15/12/2020 đến 25-12-2020

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 15/12/2020 đến 25-12-2020

Cập nhật: 20h:40' 26/12/2020

Học sinh Nguyễn Chí Hiển, lớp 6A1 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Lương Thùy Dung, lớp 7A6 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Nguyễn Hà Khánh Linh, lớp 6A3 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Vũ Ngọc Trâm Anh, lớp 6A1 nhặt được 25.000 đồng hiện nay chưa có người nhận


Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 07/12/2020 đến 13-12-2020

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 07/12/2020 đến 13-12-2020

Cập nhật: 15h:21' 14/12/2020

HS Nguyễn Thiên Ngọc, lớp 12N2 nhặt được 01 ví da trong đó có 655.000 đồng đã trả lại cho HS Hoàng Lê Cường, lớp 11N1. HS Nguyễn Tuấn Phong, lớp 11D5 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. HS Lê Trường An, lớp 9A8 nhặt được 01 ví da trong đó có 6.488.000 đồng và 1 số vật dụng hiện nay chưa có người nhận.


Gương người tốt - Việc tốt từ 16/11/2020 đến 05-12-2020

Gương người tốt - Việc tốt từ 16/11/2020 đến 05-12-2020

Cập nhật: 06h:07' 07/12/2020

Học sinh Đặng Thành Tài, lớp 10D3 nhặt được điện thoại Vsmart màu đen đã trả lại cho HS Đào Xuân Huy, lớp 10A1. Học sinh Tống Đức Thái, lớp 11D1 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Chu Bá Anh, lớp 10D1 nhặt được 200.000 đồng hiện nay chưa có người nhận


Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 09/11 đến 15-11-2020

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 09/11 đến 15-11-2020

Cập nhật: 10h:36' 15/11/2020

Cô Nguyễn Thị Bông, nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Nguyễn Kim Chi, lớp 11D4. Học sinh Nguyễn Quốc Đạt, lớp 6A2 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Lê Phương Nam, lớp 10D2 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Hà Huy Nhật Minh, lớp 8A1. Thầy Tạ Đức Hiếu, GV tổ Địa lí nhặt được 306.000 đồng đã trả lại cho HS Phạm Hồng Minh lớp 7A5


Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 02/11 đến 08-11-2020

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 02/11 đến 08-11-2020

Cập nhật: 17h:06' 08/11/2020

Học sinh Vũ Huy Hoàng, lớp 8A5 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Triệu Việt Long, lớp 6A5. Học sinh Nguyễn Thanh Sơn, lớp 7A2 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Nguyễn Gia Huy, lớp 10N1 nhặt được ví da trong đó có thẻ gửi xe và 500.000 đồng đã trả lại cho HS Lê Thế Phong, lớp 10N2. Học sinh Nguyễn Hà Anh, lớp 9A6 nhặt được 01 ví da trong đó có tiền, giấy chứng nhận đăng kí xe máy đã trả lại cho HS Trần Quỳnh Nga, lớp 10D1