Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 Khối 11.

Xem theo lớp: 11A1, 11D1, 11D2, 11D4, 11N1, 11N2, 11N3

Lớp 11A1

 

Lớp 11D1

 

Lớp 11D2

 

Lớp 11D4

Lớp 11N1

 

Lớp 11N2

 

Lớp 11N3