Lớp

Họ và tên

Chức vụ

6A1

Lý Thị Hoa

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thêu

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Minh Huệ

Ủy viên

Trần Đình Cung

Ủy viên

Nguyễn Chí Mạnh

Ủy viên

6A2

Trần Thị Kim Hà

Trưởng ban

Đỗ Kim Oanh

Phó trưởng ban

Phạm Thị Thu Hương

Ủy viên

Nguyễn Quang Anh

Ủy viên

Nguyễn Ngọc Quyến

Ủy viên

Tạ Thị Phương

Ủy viên

6A3

Phạm Thị Thu Hòa

Trưởng ban

Đào Duy Việt

Phó trưởng ban

Thủy Nguyên

Ủy viên

Trịnh Thị Thu Hằng

Ủy viên

Vũ Thị Hải Hà

Ủy viên

6A4

Phạm Thị Huyền

Ủy viên

Nghiêm Đình Đạt

Ủy viên

Lê Đức Hùng

Trưởng ban

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Phó trưởng ban

Nguyễn Mạnh Dũng

Ủy viên

6A5

Nguyễn Thị Hằng

Trưởng ban

Vũ Tiến Dũng

Phó trưởng ban

Nguyễn Việt Hà

Ủy viên

Nguyễn Thị Hồng Hải

Ủy viên

6A6

Phan Tuấn Anh

Trưởng ban

Nguyễn Bảo Long

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Hiền

Phụ trách TC

Đinh Thị Phương Lâm

Ủy viên

Đỗ Thị Hiền

Ủy viên

6A7

Lê Thị Thuý Điệp

Phó trưởng ban

Trần Thị Thanh Huyền

Ủy viên

Nguyễn Anh Tài

Trưởng ban

7A1

Phạm Thị Bình Minh

Trưởng ban

Ông Thị Hải

Phó trưởng ban

Hoàng NgọcAnh

Ủy viên

7A2

Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng ban

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Ủy viên

Nguyễn Đình Tuấn

Ủy viên

7A3

Lê Thị Thanh An

Trưởng ban

Nguyễn Tuấn Phong

Phó trưởng ban

Hoàng Thị Huệ

Ủy viên

7A4

Đinh Duy Tiệp

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Phó trưởng ban

Trịnh Thị Thanh Hương

Ủy viên

7A5

Lê Huy

Trưởng ban

Bùi Thị Tâm

Ủy viên

Hoàng Thu Huyền

Phó trưởng ban

Bùi Thu Hằng

Ủy viên

Lê Thị Kim Thoa

Ủy viên

8A1

Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng ban

Phạm Huy Tiền

Ủy viên

Trần Thị Thu Loan

Ủy viên

Hoàng Xuân Thắng

Phó trưởng ban

8A2

Phạm Thúy Quỳnh

Trưởng ban

Nguyễn Xuân Phương

Ủy viên

Đinh Thị Tuyết Nhung

Ủy viên

8A3

Phạm Việt Phương

Trưởng ban

Bùi Thanh Thuý

Phó trưởng ban

8A4

Nguyễn Đức Tài

Trưởng ban

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Phó trưởng ban

Lương Hà

Ủy viên

Nguyễn Thị Thu Ba

Ủy viên

8A5

Lương Hà

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Ba

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Nga

Ủy viên

Nguyễn Thị Mão

Ủy viên

8A6

Nguyễn Thị Thu Hằng

Ủy viên

Lê Thị Anh Phương

Ủy viên

Vũ Huyền Trinh

Trưởng ban

9A1

Nguyễn Đức Tuấn

Trưởng ban

Trần Thị Hương Giang

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Ủy viên

9A2

Nguyễn Thị Thêu

Trưởng ban

Nguyễn Thị Kim Ngân

Ủy viên

Lê Thị Dâu

Ủy viên

9A3

Lưu Quang Tường

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó trưởng ban

Vũ Mai Anh

Ủy viên

9A4

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng ban

Hoàng Minh Thắng

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Cơi

Ủy viên

Trần Việt Hà

Ủy viên

9A5

Nguyễn Thị Trang

Trưởng ban

Bùi Thị Yến

Phó trưởng ban

9A6

Hạ Bá Cương

Trưởng ban

Phan Thị Thắm

Ủy viên

Trần Thi Hòa

Ủy viên

10A1

Lê Hồng Điệp

Trưởng ban

Đặng Kim Oanh

Phó trưởng ban

Nguyễn Thu Hà

Ủy viên

10A2

Lê Xuân Hải

Trưởng ban

Lê Mai Hoa

Phó trưởng ban

Đặng Thị Hồng Hải

Ủy viên

Lê Thị Kim Oanh

Ủy viên

Nguyễn Thị Vân

Ủy viên

10A3

Hoàng Văn Hiền

Trưởng ban

Hoàng Minh Phượng

Phó trưởng ban

Trần Ngọc Ngà

Ủy viên

Cấn Vân Hoài

Ủy viên

10A4

Nguyễn Công Dương

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó trưởng ban

Đặng Thị Minh Thư

Uỷ viên

10D1

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng ban

Nguyễn Hoàng Hải

Phó trưởng ban

Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên

Phạm Đình Hòe

Ủy viên

Nguyễn Thị Loan

Ủy viên

10D2

Nguyễn Hồng Tuyến

Trưởng Ban

Lê Hoài Nam

Phó trưởng ban

Nguyễn Mai Hương

Ủy viên

Dương Minh Huệ

Ủy viên

Nguyễn Kim Thanh

Ủy viên

10D3

Nguyễn Thị Khánh Hồng

Trưởng ban

Đào Thị Thanh Hà

Phó trưởng ban

Trần Thị Hà

Phó trưởng ban

Trịnh Thị Mận

Ủy viên

Nguyễn Thị Phương Anh

Ủy viên

10D4

Nguyễn Hồng Ngọc

Trưởng ban

Hà Thị Thu Hà

Ủy viên

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Phó trưởng ban

10N1

 Phí Văn Lanh

Trưởng ban

Dương Thị Thanh Hoa

Phó trưởng ban

 Lê Thị Hồng Nhung

Ủy viên

11A1

Nguyễn Minh Chính

Trưởng ban

Lê Thị Yến Hoa

Ủy viên

Nguyễn Thị Tâm

Ủy viên

11A2

Đào Thị Hoàng Yến

Trưởng ban

Hoàng Thùy Anh

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó trưởng ban

Bùi Thị Thu Hằng

Phó trưởng ban

11A3

 Hoàng Ngọc Anh

Trưởng ban

 Lê Thanh Thủy

Phó trưởng ban

 Dương Thị Thanh Thủy

Ủy viên

11A4

Lê Hồng Lĩnh

Trưởng ban

Lê Thị Hằng

Phó trưởng ban

Lê Hoài Thu

Ủy viên

Nguyễn Thị Hoàn

Ủy viên

11D1

Nguyễn Xuân Thỏa

Trưởng ban

Cao Thị  Thanh Hiền

Phó BPH

Trần Thị Quý Hiền

Ủy viên

11D2

Vương Mạnh Hùng

Trưởng ban

Trần Thu Hà

Phó trưởng ban

Trần Thị Hồng Lam

Ủy viên

11D3

Đinh Cao Kế

Trưởng ba

Nguyễn Thị Anh Thư

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Huyền

Ủy viên

11D4

Nguyễn Văn Quảng

Trưởng ban

Nguyễn Thu Hà

Ủy viên

Trần Hà Trang

Phó trưởng ban

12A1

Hoàng  Thanh Ngân

Trưởng ban

Phan Thị Thu Hằng

Ủy viên

Nguyễn Thi Thúy Nga

Phó trưởng ban

Hoàng  Thanh Ngân

Ủy viên

Phan Thị Thu Hằng

Ủy viên

12A2

Lưu Anh Sơn

Trưởng ban

Tôn Minh Thu

Phó trưởng ban

12A2

Nguyễn Thị Phương Mai

Ủy viên

12A3

Vũ Đức Hoạt

Trưởng ban

Nguyễn Thúy Hường

Phó trưởng ban

12A4

Nguyễn Kim Cương

Trưởng ban

Hoàng Quỳnh Lan

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Huệ

Ủy viên

12A5

Nguyễn Thanh Hằng

Ủy viên

Nguyễn Xuân Khanh

Ủy viên

Nguyễn Toàn Thắng

Trưởng ban

Dương Thị Bích Thảo

Phó trưởng ban

12D1

Trần Minh Tân

Trưởng ban

Trần Thị Lan Hương

Phó trưởng ban

Đỗ Thị Hằng

Ủy viên

12D2

Trần Duy Long

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Lan

Phó trưởng ban

Đỗ Thị Mai Hương

Ủy viên

12D3

Lê Thị Hải

Trưởng ban

Bùi Thị Giang

Phó trưởng ban

Trần Thị Bắc Thái

Ủy viên

12D4

Vũ Trần Long

Trưởng ban

Nguyễn Hương Lý

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Thủy

Ủy viên

12D5

Lê Thị Diệu Anh

Trưởng ban

Phạm Quốc Đạt

Phó trưởng ban

Lê Thị Hằng

Ủy viên

Văn Thị Nga

Ủy viên

12D6

Nguyễn Thu Phương

Trưởng ban

Trần Thị Thu Hà

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Linh

Thủ quĩ