STT

Lớp

Họ và tên CMHS

Chức vụ/Công việc

1

6A1

Tô Thị Dinh Trang

Trưởng ban

Lê Thị Huấn

Ủy viên

Nguyễn Thị Bích Lan

Ủy viên

2

6A2

Bùi Thị Minh Ngọc

Công chức

Mạc Ngọc Phương

Công chức

Hồ Thị Minh Thuận

Kinh doanh

3

6A3

Mai Lan Anh

Trưởng ban

Phạm Thị Nguyệt

Phó ban

Phạm Thị Ngọc Dung

Ủy viên

4

6A4

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Trưởng ban

Nguyễn Thị Kim Nhung

Ủy viên

Nguyễn Thúy Hà

Ủy viên

5

6A5

Vũ Trần Nghĩa

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Phó ban

Nguyễn Ngọc Hà

Ủy viên

6

6A6

Đinh Thanh Phương

Trưởng ban

Trần Thị Lưu

Phó ban

Lê Thị Hà

Ủy viên

7

6A7

Phạm Tuyết Mai

Ủy viên

Đỗ Ngọc Cương

Ủy viên

Nguyễn Thị Vân

ủy viên

Bùi Sơn Hải

Trưởng ban

8

7A1

Nguyễn Lê Linh Ly

Trưởng ban

Lâm Quang Tùng

Phó Trưởng ban

Trần Thanh Hương

Ủy viên

Thái Thị Thanh Hoa

Ủy viên

Nguyễn Hương Giang

Ủy viên

9

7A2

Vũ Quang Thuần

Trưởng ban

Dương Thị Thanh Thuỷ

Phó ban

Đặng Thanh Ngọc

Uỷ viên

Nguyễn Huy Chương

Uỷ viên

Hoàng Tích Thiện

Uỷ viên

Trần Thị Vân Anh

Uỷ viên

10

7A3

Lê Gia Linh

Trưởng ban

Vũ Việt Hùng

Ủy viên

Trần Thị Phượng

Ủy viên

Nguyễn Bích Ngọc

Ủy viên

Văn Thị Bắc

Ủy viên

11

7A4

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng ban

Lê Kim Cúc

Phó ban

Nguyễn Ngọc Thanh

Thành viên

Phan Thị Mến

Thành viên

Lê Khả Hải

Thành viên

Lê Thị Vân Anh

Thành viên

12

7A5

Đoàn Tuấn Minh

Trưởng ban

Phan Thị Thắm

Phó ban

Nguyễn Đức Lâm

Ủy viên

Nguyễn Thị Nga

Ủy viên

13

7A6

Trần Thị Diệu Huyền

Trưởng ban

Nguyễn Thị Minh Yến

Ủy viên

Nguyễn Thị Duyên

Ủy viên

14

7A7

Vũ Hoài Nhung

Trưởng BPH

Lê Thị Vân Anh

Phó Trưởng ban

Trần Thị Thanh Huyền

Ủy viên

15

7A8

Vũ Thị Ngọc Phương

Trưởng ban

Đặng Việt Bách

Ủy  viên

Đặng Thị Hương Giang

Ủy viên

Trần Xuân Tú

Ủy viên

Đỗ Xuân Thành

Ủy viên

16

8A1

Đào Minh Thúy

Trưởng ban

Nguyễn Thị Lan Hương

Ủy viên

Lê Thị Kim Ngân

Ủy viên

17

8A2

Phạm Minh Hoàng

Trưởng ban

Lê Thị Hường Lan

Ủy viên

Hồ Thị Hoài Thu

Ủy viên

Phạm Thị Am

Thủ quỹ

Đinh Thị Tuyết Mai

Ủy viên

Nguyễn Lan Anh

Ủy viên

18

8A3

Đinh Thị Linh Hương

Trưởng ban

Nguyễn Tuyết Nhung

Thủ quỹ

Nguyễn Thị Mai Phương

Ủy viên

Trần Xuân Dương

Ủy viên

19

8A4

Nguyễn Thị Thanh Hường

Trưởng ban

Nguyễn Thị Mến

Ủy viên

Chu Thị Hông Vân

Phó Trưởng ban

Đoàn Thị Hòa

Ủy viên

20

8A5

Đặng Đình Thành

Trưởng ban

Nguyễn Ngọc Quyến

Ủy viên

Trần Thị Ngọc Hà

Ủy viên

Nguyễn Thị Hồng Hà

Thủ quỹ

21

8A6

Trịnh Thanh Xuân

Trưởng ban

Phạm Thu Thủy

Phó Trưởng ban

Thái Thị Thanh Vân

Ủy viên

Phạm Ngọc Hà

Ủy viên

Vũ Khắc Tiệp

Ủy viên

22

9A1

Phạm Thị Thu Hà

Trưởng ban

Trần Thị Kim Quy

Phó ban

Đào Phương Thảo

Ủy viên

23

9A2

Phạm Thúy Quỳnh

Trưởng ban

Lê Nhật Thành

Phó ban

Nguyễn Ngọc Quế

Uỷ viên

24

9A3

Nguyễn Thị Bình

Trưởng ban

Đặng Thị Loan

Phó Trưởng ban

Vũ Đình Phúc

Ủy viên

25

9A4

Nguyễn Chung Trạch

Trưởng ban

Nguyễn Thị Nga

Phó Trưởng ban

Nguyễn Hồng Sơn

ủy viên

26

9A5

Bùi Thu Hà

Phó Trưởng ban

Nguyễn Thị Liên

Trưởng ban

Đinh Thị Nguyệt

Ủy viên

27

9A6

Nguyễn Diệu Linh

Trưởng ban

Bùi Kim Chi

Ủy viên

Nguyễn Xuân Thu

Ủy viên

Đỗ Thị Lan Hương

Ủy viên

28

10A1

Phạm Thị Oanh

Trưởng ban

Trần Thị Hải Anh

Phó ban

An Anh Tùng

ủy viên

29

10A2

Tô Nam Toàn

Trưởng ba

Bùi Thị Phương Mai

Phó Trưởng ban

Phùng Thị Nhiên

Phó Trưởng ban

30

10D1

Nguyễn Văn Ngọc

Trưởng ban

Nguyễn Thanh Hà

Phó ban Tài chính

Hà Thị Việt Anh

Phó ban Hậu cần

Nguyễn Việt Hà

Ủy viên

Phạm Thị Hồng Mai

Ủy viên

31

10D2

Lý Thị Thúy Hoa

Trưởng ban

Mai Bích Hồng

Phó trưởng ban

Phạm Xuân Bình

Uỷ viên

Đào Thị Thu Huyền

Uỷ viên

Ngô Thị Trúc Mai

Uỷ viên

32

10D3

Trần Anh Tuấn

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thêu

Phó ban

Vũ Thị Hải Hà

uỷ viên

Nguyễn Thị Mai Lan

uỷ viên

Phan Thị Phương Anh

uỷ viên

33

10D4

Nguyễn Hải Vinh

Trưởng ban

Ninh Thị Hồng

Ủy viên

Lê Phan Thúy Nguyên

Ủy viên

Nguyễn Công Thành

Ủy viên

34

10D5

Trần Hà Trang

Trưởng ban

Nguyễn thị Tú Anh

Ủy viên

Vũ thanh Xuân

Ủy viên

Trần thị Minh Hảo

Ủy viên

35

10N1

Nguyễn Thị Hồng Mến

Trưởng ban

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Ủy viên

Lưu Thị Ngọc Lan

Ủy viên

36

10N2

Cao Ngọc Mai

Trưởng ban

Nguyễn Thị Xuân Sơn

Phó ban

Nguyễn Ngọc Hương

Ủy viên

37

10N3

Ngô Anh Tiến

Trưởng ban

Trần Thị Thu Hà

Phó ban

Nguyễn Minh Hạnh

Thủ quỹ

Trần Thị Hoan

Ủy viên

Nguyễn Thị Hương Giang

Ủy viên

38

11A1

Phạm Văn Đức

Trưởng ban

Trần Thị Kim Yến

Phó Ban

Thân Thị Chung

Ủy viên

39

11A2

Nguyễn Lan Anh

Trưởng ban

Đỗ Xuân Trường

Phó ban

Nguyễn Quí Phong

Ủy viên

40

11D1

Lê Thanh Sơn

Trưởng ban

Đồng Kim Ngân

Thủ quĩ

Đỗ Hoài phương

Phó ban

Nguyễn Thị Hường

Uỷ viên

41

11D2

Phạm Thanh Tùng

Trưởng ban

Hoàng Thị Huệ

Phó ban

Nguyễn Thị Bích Vân

Ủy viên

Vũ Thị Loan

Ủy viên

Tiêu Thị Minh Hường

Phó ban

42

11D3

Đỗ Thị Minh Thảo

Trưởng ban

Nghiêm Thị Hồng              

Thủ quỹ

Nguyễn Văn Lập

Phó ban PH

Trần Mai Hương

Phó ban PH

Trần Kim Chi

Ủy viên

43

11D4

Nguyễn Thị Minh Hồng

Trưởng ban

Phan Tất Việt

Phó ban

Trần Thủy Tiên

Thủ quỹ

44

11N1

Phạm Quang Tuấn

Trưởng ban

Trần Thị Hồng

Phó Trưởng ban

Tô Thị Thanh Huyền

Ủy viên

Bùi Thị Minh Ngọc

Ủy viên

45

11N2

Nguyễn Hữu Long

Trưởng ban

Trịnh Thị Thanh Hương

Phó ban

Lê Thị Hồng Hà

Ủy viên

Trương Quốc Hưng

Ủy viên

Nguyễn Thúy Hồng

Ủy viên

46

11N3

Phạm Việt Hùng

Trưởng ban

Nguyễn Thị Minh Nhàn

Thủ quỹ

Hoàng Thị Khánh Vân

Ủy viên

47

12A1

Trần Phương Thủy

Trưởng ban

Đỗ Thị Phan Thu

Phó ban

Đoàn Thị Hoàng Anh

Ủy viên

Lã Văn Chăm

Ủy viên

Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên

48

12A2

Hoàng Xuân Thắng

Trưởng ban

Trần Thúy Dung

Phó ban

Trần Thị Lanh

Ủy viên

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Ủy viên

Phạm Huy Tiền

Ủy viên

49

12D1

Lương Thị Hằng

Trưởng ban

Nguyễn Thị Phương Cúc

Phó ban

Trần Thị Thu Hằng

Ủy viên

Nguyễn Thị Loan

Ủy viên

50

12D2

Nguyễn Văn Hiên

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó ban

Nguyễn Phương Hảo

Ủy viên

51

12D3

Cù Thị Sáng

Trưởng ban

Nguyễn Thi Hồng Liên

Phó Trưởng ban

Nguyễn Văn Tuân

Ủy viên

52

12D4

Nguyễn Thế Hải

Trường ban

Phạm Đức Hưng

Phó ban

Nguyễn Thị Nga

Thủ quỹ

53

12D5

Phạm Việt Hà

Trưởng ban

Đỗ Thúy Nga

Phó ban

Nguyễn Hoàng Phú

Ủy viên

54

12N1

Trần Thị Vân Anh

Trưởng ban

Hoàng Thị Hà

Phó ban

Đoàn Thị Ninh

Ủy viên

Tô Văn Hạnh

Ủy viên

55

12N2

Nguyễn Đăng Chiểu

Trưởng ban

Trương Thị Thúy Vinh

Phó ban

Vũ Thanh Huyền

Ủy viên

56

12N3

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Trưởng ban

Lê Hoàng Tung

Ủy viên

Nguyễn Vân Hà

Ủy viên