STT

Lớp

Họ và tên

Ghi chú

1

10A1

Trần Thị Phương Thủy

Trưởng ban

Đỗ Thị Phan Thu

Phó Trưởng ban

Đoàn Hoàng Anh

Ủy viên

2

10A2

Hoàng Xuân Thắng

Trưởng ban

Trần Thúy Dung

Ủy viên

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Ủy viên

Phạm Huy Tiền

Ủy viên

Nguyễn Hoàng Long

Ủy viên

3

10D1

Đinh Thị Cẩm Nhung

Trưởng ban

Lương Thị Hằng

Phó Trưởng ban

Đỗ Quang Dũng

Ủy viên

Nguyễn Phương Cúc

Ủy viên

4

10D2

Nguyễn Văn Hiên 

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Ủy viên

Nguyễn Phương Hảo 

Ủy viên

5

10D3

Cù Thị Sáng

Trưởng ban

Nguyễn Thị Hồng Liên

Ủy viên

Vũ Nhật Tân

Ủy viên

6

10D4

Nguyễn Thế Hải

 Trưởng ban

Nguyễn Thị Nga

Ủy viên

Hoàng Thị Thanh Hải

Ủy viên

Nguyễn Thị Hải Yến

Ủy viên

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ủy viên

7

10D5

Phạm Việt Hà

Trưởng ban

Nguyễn Hoàng Phú

Ủy viên

Đỗ Thúy Nga

Ủy viên

Nguyễn Thị Quế Nhung

Ủy viên

Hoàng Thị Hông Nhung

Ủy viên

8

10N1

Trần Thị Vân Anh

Trưởng ban

Lê Thị Ái Lâm

Phó Trưởng ban

Hoàng Thị Hà

Phó Trưởng ban

Nguyễn Trường Thọ

Phó Trưởng ban

Nguyễn Thị Vũ Thành

Phó Trưởng ban

9

10N2

Nguyễn Đăng Chiểu

Trưởng ban

Vũ Thanh Huyền

Ủy viên

Nguyễn Lê Hoa

Ủy viên

Phạm Thị Bạch Yến

Ủy viên

Trương Thị Thúy Vinh

Ủy viên

10

10N3

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Trưởng ban

Lê Thế Tùng

Ủy viên

Nguyễn Thị Minh Hà

Ủy viên

11

11A1

Nguyễn Thị Thanh Hương

Trưởng ban

Lê Thị Tuyết Mây

Phó Trưởng ban

Nguyễn Thị Thủy

Ủy viên

Nguyễn Trung Vệ

Ủy viên

12

11A2

Trần Văn Bảo

Trưởng ban

Nguyễn Tâm Đức

Ủy viên

Phùng Hải Yến

Ủy viên

13

11D1

Trần Văn Tố

Trưởng ban

Hoàng Hồng Vân

Ủy viên

Lê Hồng Vân

Ủy viên

14

11D2

Nguyễn Thị Thêu

Trưởng ban

Hoa Thị Kim Thu

Ủy viên

Lương Thị Thu Giang

Ủy viên

Trần Vân Anh

Ủy viên

Trần Thị Vân Anh

Ủy viên

15

11D3

Đào Ngọc Tuấn

Trưởng ban

Nguyễn Thuý Hiền

Ủy viên

Nguyễn Thu Giang

Ủy viên

Vũ Huy Kha

Ủy viên

Nguyễn Mạnh Cuờng

Ủy viên

16

11D4

Trần Thị Hồng

Trưởng ban

Hoàng Thị Minh Thảo

Phó Trưởng ban

Hà Thúy Quỳnh

Ủy viên

17

11D5

Hoàng Thúy Nga

Trưởng ban

Cao Thị Hoa

Ủy viên

Phạm Thị Thúy Nga

Ủy viên

18

11D6

Đặng Ngọc Hoàng

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên

Nguyễn Thanh Phương

Ủy viên

19

11N1

Lưu Quang Tường

Trưởng ban

Bùi Thị Minh Hiền

Ủy viên

Phạm Thị Kim Anh

Ủy viên

Hoàng Thị Hương

Ủy viên

Trịnh Thị Diệp

Ủy viên

Nguyễn Thị Duyên

Ủy viên

20

11N2

Nguyễn Thị Hồng Vân

Trưởng ban

Vũ Văn Nhất

Phó Trưởng ban

Nguyễn Thị Bích Trà

Thủ quỹ

Dương Thị Ánh Tuyết

Ủy viên

Nguyễn Thị Kim Chi

Ủy viên

21

12A1

Lê Hồng Điệp

Ủy viên

Nguyễn Thu Hà

Ủy viên

22

12A2

Lê Xuân Hải

Trưởng ban

Lê Thị Mai Hoa

Ủy viên

Đặng Thị Hồng Hải

Ủy viên

23

12A3

Hoàng Thị Minh Phượng

Trưởng ban

Trần Ngọc Ngà

Uỷ viên

Nguyễn Thị Thanh Hải

Uỷ viên

24

12D1

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng ban

Trần Thị Thu Hương

Phó Trưởng ban

Đặng Kim Hoa

Ủy viên

Bùi Văn Quang

Uỷ viên

25

12D2

Nguyễn Hồng Tuyến

Trưởng ban

Nguyễn Thị Bích Vân

Uỷ viên

Dương Minh Huệ

Uỷ viên

26

12D3

Phạm Thúy Hạnh

Trưởng ban

Đào Thị Thanh Hà

Phó Trưởng ban

Nguyễn Thị Khánh Hồng

Phó Trưởng ban

Nguyễn Khánh Hồng

Ủy viên

Nguyễn Thị Phương Anh

Ủy viên

27

12D4

Nguyễn Quốc Thủy

Trưởng ban

Nguyễn Thị Hải

Ủy viên

Nguyễn Bùi Diễm Hằng

Ủy viên

28

12N1

Phí Văn Lanh

Trưởng ban

Dương Thị Thanh Hoa

Ủy viên

Nguyễn Thị Nhung

Ủy viên

29

12N2

Nguyễn Công Dương

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Trưởng ban

Đặng Thị Minh Thư

Phó Trưởng ban

30

6A1

Hoàng Đức Hậu

Trưởng ban

Phạm Tuấn Hải

Ủy viên

Đào Thanh Hà

Ủy viên

Đào Minh Thúy

Ủy viên

31

6A2

Phạm Minh Hoàng

Trưởng ban

Nguyễn Lan Anh

Ủy viên

Lê Thị Hường Lan

Ủy viên

Hồ Thị Hoài Thu

Ủy viên

32

6A3

Đinh Thị Linh Hương

Trưởng ban

Nguyễn Trung Thực

Ủy viên

Nguyễn Thị Mai Hương

Ủy viên

Nguyễn Tuyết Nhung

Ủy viên

33

6A4

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng ban

Nguyễn Thanh Hường

Ủy viên

Đồng Thị Mến

Ủy viên

Chu Thị Hồng Vân

Ủy viên

34

6A5

Đặng Đình Thành

Trưởng ban

Trịnh Thanh Xuân

Ủy viên

Nguyễn Ngọc Quyến

Ủy viên

35

6A6

Nguyễn Minh Phương

Trưởng ban

Phạm Thị Hồng

Phó trưởng ban

Nguyễn Viết Hiệu

Ủy viên

36

7A1

Phạm Thị Thu Hà

Trưởng Ban

Lại Thị Kim Oanh

Ủy viên

Đào Phương Thảo

Ủy viên

Vũ Thị Kim Thúy

Ủy viên

Hoàng Mai

Ủy viên

37

7A2

Phạm Thuý Quỳnh

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên

Lê Nhật Thành

Ủy viên

38

7A3

Nguyễn Thị Bình

Trưởng ban

Vũ Đình Phúc

Ủy viên

Đặng Thị Loan

Ủy viên

39

7A4

Nguyễn Chung Trạch

Trưởng ban

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Trưởng ban

Nguyễn Thị Nga

Ủy viên

40

7A5

Hoàng Hồng Vân

Trưởng ban

Lê Thị Mơ

Ủy viên

Đinh Thị Nguyệt

Ủy viên

41

7A6

Nguyễn Diệu Linh

Trưởng ban

Bùi Kim Chi

Phó Trưởng ban

Đỗ Thị Lan Hương

Ủy viên

Nguyễn Xuân Thu

Ủy viên

Lê Yến Hoa

Ủy viên

42

8A1

Lý Thị Thuý Hoa

Trưởng ban

Thái Thị Ngọc Dung

Ủy viên

Trần Đình Cung

Ủy viên

Nguyễn Chí Mạnh

Ủy viên

Nguyễn Thị Minh Huệ

Ủy viên

43

8A2

Trần Kim Hà

Trưởng ban

Đỗ Kim Oanh

Ủy viên

Phạm Thị Thu Hương

Ủy viên

Vũ Thanh Hương

Ủy viên

44

8A3

Phạm Thị Thu Hòa

Trưởng ban

Đào Duy Việt

Ủy viên

Phạm Lê Thủy Nguyên

Ủy viên

45

8A4

Đỗ Đức Hải

Trưởng ban

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Phó Trưởng ban

Nguyễn Thị Trang

Ủy viên

Tạ Mạnh Thắng

Ủy viên

Nguyễn Hữu Hoàn

Ủy viên

46

8A5

Lê Quang Trung

Trưởng ban

Trần Thu Nga

Ủy viên

Nguyễn Thị Thanh Nga

Ủy viên

Nguyễn Thị Bắc

Ủy viên

Đinh Thị Ngân

Ủy viên

47

8A6

Nguyễn Bảo Long

Trưởng ban

Nguyễn Việt Dũng

Ủy viên

Đinh Thị Phương Lâm

Ủy viên

Đỗ Thị Hiền

Ủy viên

Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên

48

8A7

Nguyễn Anh Tài

Trưởng ban:

Lê Thị Thuý Điệp

Phó Trưởng ban

Nguyễn Thế Sinh

Ủy viên

Trần Thanh Huyền

Ủy viên

Phan Quốc Dân

Ủy viên

49

9A1

Phương Thị Xuân Thủy

Trưởng ban

Hoàng Ngọc Anh

Ủy viên

Nguyễn Thanh Hương

Ủy viên

Trương Khắc Tâm

Ủy viên

50

9A2

Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng ban

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Ủy viên

Nguyễn Đình Tuấn

Ủy viên

51

9A3

Lê Thị Thanh An

Trưởng ban

Nguyễn Tuấn Phong

Ủy viên

Hoàng Thị Huệ

Ủy viên

52

9A4

Đinh Huy Tiệp

Trưởng Ban

Trịnh Thị Thanh Hương

Ủy viên

Phạm Thị Tâm 

Ủy viên

Nguyễn Thị Minh Nhàn

Ủy viên

53

9A5

Lê Huy

Trưởng ban

Hoàng Thu Huyền

Uỷ viên

Phan Thị Minh Nguyệt

Uỷ viên

Bùi Thị Tâm

Phó Trưởng ban