Lớp

STT

Họ và tên

Ghi chú

6A1

1

Nguyễn Lê Linh Ly

Trưởng ban

2

Lâm Quang Tùng

Phó Trưởng ban

3

Trần Thanh Hương

Uỷ viên

6A2

1

Vũ Quang Thuần

Trưởng ban

2

Dương Thanh Thủy

Phó Trưởng ban

3

Hoàng Tích Thiện

Ủy viên

4

Đặng Thanh Ngọc

Ủy viên

5

Nguyễn Huy Chương

Ủy viên

6

Trần Thị Vân Anh

Ủy viên

6A3

1

Lê Gia Linh

Trưởng ban

2

Vũ Việt Hùng

Ủy viên

3

Trần Thị Phượng

Ủy viên

4

Nguyễn Bích Ngọc

Ủy viên

5

Văn Thị Bắc

Ủy viên

6A4

1

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng ban

2

Lê Kim Cúc

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Ngọc Thanh

Thành viên

4

Phan Thị Mến

Thành viên

5

Nguyễn Ngọc Hà

Thành viên

6A5

1

Đoàn Tuấn Anh

Trưởng ban

2

Trần Đức Lâm

Phó Trưởng ban

3

Phan Thị Thắm

Tài chính

4

Ngô Thị Thu Hằng

Trợ lý

5

Nguyễn Thị Thanh Nga

Trợ lý

6

Đinh Thị Hà Thu

Trợ lý

6A6

1

Trần Thị Diệu Huyền

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Minh Yến

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Duyên

Ủy viên

6A7

1

Vũ Hoài Nhung

Trưởng ban

2

Lê Thị Vân Anh

Ủy viên

3

Trần Thị Thanh Huyền

Ủy viên

6A8

1

Vũ Thị Ngọc Phương

Trưởng ban

2

Đặng Việt Bách

Phó ban

3

Đặng Thị Hương Giang

Ủy viên

4

Đỗ Xuân Thành

Ủy viên

5

Trần Xuân Tú

Ủy viên

7A1

1

Hoàng Đức Hậu

Trưởng ban

2

Đào Minh Thúy

Ủy viên

3

Lê Thị Kim Ngân

Ủy viên

7A2

1

Phạm Minh Hoàng

Trưởng ban

2

Lê Thị Hường Lan

Uỷ viên

3

Phạm Thị An

Uỷ viên

4

Hồ Thị Hoài Thu

Uỷ viên

7A3

1

Đinh Thị Linh Hương

Trưởng ban

2

Nguyễn Mai Hương

Ủy viên

3

Nguyễn Tuyết Nhung

Thủ quĩ

4

Trần Xuân Dương

Ủy viên

7A4

1

Nguyễn Thanh Hường

Trưởng ban

2

Chu Thị Hồng Vân

Phó Trưởng ban

3

Đồng Thị Mến

Uỷ viên

7A5

1

Đặng Đình Thành

Trưởng ban

2

Nguyễn Ngọc Quyến

Phó Trưởng ban

3

Phạm Mỹ Linh

Uỷ viên

7A6

1

Trịnh Thanh Xuân

Trưởng ban

2

Phạm Thu Thủy

Phó trưởng ban

3

Thái Thị Thanh Vân

Ủy viên/Thư kí

4

Phạm Ngọc Hà

Ủy viên

5

Vũ Khắc Tiệp

Ủy viên

8A1

1

Phạm Thị Thu Hà

Trưởng ban

2

Lại Thị Kim Oanh

Ủy viên

3

Đào Phương Thảo

Ủy viên

4

Vũ Thị Kim Thúy

Ủy viên

5

Hoàng Mai

Ủy viên

8A2

1

Phạm Thúy Quỳnh

Trưởng ban

2

Lê Nhật Thành

Uỷ viên

3

Nguyễn Thị Quế

Uỷ viên

8A3

1

Nguyễn Thị Bình

Trưởng ban

2

Đặng Thị Loan

Phó Trưởng ban

3

Vũ Đình Phúc

Úy viên

8A4

1

Nguyễn Chung Trạch

Trưởng ban

2

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Thị Nga

Ủy viên

8A5

1

Nguyễn Thị Hồng Liên

Trưởng ban

2

Bùi Thu Hà

Ủy viên

3

Đinh Thị Nguyệt

Ủy viên

4

Lê Thị Mơ

Ủy viên

8A6

1

Nguyễn Diệu Linh

Trưởng ban

2

Bùi Kim Chi

Ủy viên

3

Nguyễn Xuân Thu

Ủy viên

4

Đỗ Thị Lan Hương

Ủy viên

9A1

1

Lý Thị Thúy Hoa

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Minh Huệ

Ủy viên

3

Tạ Ngọc Dung

Thủ quĩ

4

Nguyễn Chí Mạnh

Phó Trưởng ban

5

Trần Đình Cung

Ủy viên

9A2

1

Đỗ Kim Oanh

Trưởng ban

2

Phạm Thị Thu Hương

Ủy viên

3

Vũ Thanh Hương

Ủy viên

9A3

1

Phạm Thị Thu Hòa

Trưởng ban

2

Đào Duy Việt

Phó Trưởng ban

3

Lê Phan Thủy Nguyên

Thủ quĩ

4

Vũ Thị Hải Hà

Ủy viên

5

 Trịnh Thị Thu Hằng 

Ủy viên

9A4

1

Nguyễn Đức Hải

Trưởng ban

2

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Thị Trang

Ủy viên

4

Nguyễn Hữu Hoàn

Ủy viên

5

Tạ Mạnh Thắng

Ủy viên

9A5

1

Lê Quang Trung

Trưởng ban

2

Nguyễn Vân Anh

Phó Ban

3

Nguyễn Thị Bắc

Kế toán

4

Trần Thu Nga

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Hảo

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Thanh Nga

Ủy viên

7

Đinh Thị Ngân

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Hồng Hải

Ủy viên

9

Phan Thị Thanh Hải

Ủy viên

10

Nguyễn Khánh Giang

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Hằng

Cộng tác viên

12

Vũ Tiến Dũng

Cộng tác viên

13

Trần Thị Xuyền

Cộng tác viên

9A6

1

Nguyễn Việt Dũng

Trưởng ban

2

Nguyễn Bảo Long

Phó Trưởng ban

3

Đinh Phương Lâm

Tài chính

4

Nguyễn Thị Hiền

Trợ lý

5

Đỗ Thị Hiền

Trợ lý

9A7

1

Nguyễn Anh Tài

Trưởng ban

2

Trần Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng ban

3

Lê Thị Thúy Điệp

Ủy viên

4

Phan Quốc Dân

Ủy viên

5

Nguyễn Thế Sinh

Ủy viên

10A1

1

Nguyễn Xuân Thỏa

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thanh

Phó Trưởng ban

3

Trần Thị Kim Yến

Phó trưởng ban

4

Thân Thị Chung

Ủy viên

5

Lê Thị Thảo

Ủy viên

10A2

1

Nguyễn Xuân Phong

Trưởng ban

2

Nguyễn Lan Hương

Phó Trưởng ban

3

Trần Lan Anh

Ủy viên

10D1

1

Lê Thanh Sơn

Trưởng ban

2

Đỗ Hoài Phương

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Thanh Hường

Thư kí

4

Phạm ThịTâm

Uỷ viên

10D2

1

Phạm Thanh Tùng

Trưởng ban

2

Hoàng Thị Huệ

Phó Trưởng ban

3

Tiêu Thị Minh Hường

Phó Trưởng ban

4

Nguyễn Thị Bích Vân

Ủy viên

5

Vũ Thị Loan

Ủy viên

10D3

1

Đỗ Thị Minh Thảo

Trưởng ban

2

Nghiêm Thị Hồng

Thủ quĩ

3

Nguyễn Văn Lập

Phó Trưởng ban

4

Trần Mai Hương

Phó Trưởng ban

5

Trần Kim Chi

Phó Trưởng ban

10D4

1

Phan Tất Việt

Trưởng ban

2

Nguyễn Minh Hồng

Phó Trưởng ban

3

Trần Thị Thủy Tiên

Thủ quỹ

4

Hoàng Ngọc Anh

Ủy viên

5

Nguyễn Xuân Hùng

Ủy viên

10N1

1

Trần Thị Hồng

Trưởng ban

2

Phạm Quang Tuấn

Ủy viên

3

Bùi Thị Minh Ngọc

Ủy viên

4

Vũ Thị Ngà

Ủy viên

5

Tô Thị Thanh Huyền

Ủy viên

10N2

1

Nguyễn Đức Long

Trưởng ban

2

Trịnh Thị Thanh Hương

Phó Trưởng ban

3

Lê Thị Hồng Hà

Ủy viên

4

Trương Quốc Hưng

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Ủy viên

10N3

1

Phạm Việt Hùng

Trưởng ban

2

Nguyễn Ngọc Phúc

Ủy viên

3

Hoàng Thị Khánh Vân

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Minh Nhàn

Ủy viên

5

Vũ Thị Thúy Hà

Ủy viên

11A1

1

Trần Phương Thủy

Trưởng ban

2

Đỗ Thị Phan Thu

Ủy viên

3

Đoàn Thị Hoàng Anh

Ủy viên

11A2

1

Hoàng Văn Thắng

Trưởng ban

2

Trần Thúy Dung

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Ủy viên

4

Trần Thị Lanh

Ủy viên

5

Nguyễn Hoàng Long

Ủy viên

11D1

1

Lương Thị Hằng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Phương Cúc

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Thu Hằng

Uỷ viên

11D2

1

Nguyễn Văn Hiên

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

Ủy viên

3

Nguyễn Phương Hảo

Ủy viên

11D3

1

Cù Thị Sáng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Hồng Liên

Phó trưởng ban

3

Vũ Nhất Tâm

Ủy viên

11D4

1

Nguyễn Thế Hải

Trưởng ban

2

Phạm Thị Nga

Thủ quĩ

3

Nguyễn Thị Yến

Ủy viên

11D5

1

Phạm Việt Hà

Trưởng ban

2

Đỗ Thúy Nga

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Hoàng Phú

Ủy viên

11N1

1

Trần Thị Vân Anh

Trưởng ban

2

Hoàng Thị Hà

Thủ quĩ

3

Đoàn Thị Ninh

Ủy viên

4

Nguyễn Trường Thọ

Ủy viên

5

Lê Thị Ái Lâm

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Vũ Thành

Ủy viên

11N2

1

Nguyễn Đăng Chiểu

Trưởng ban

2

Vũ Thanh Huyền

Ủy viên

3

Trương Thị Thúy Vinh

Thủ quĩ

4

Nguyễn Lê Hoa

Ủy viên

5

Phạm Thị Bạch Yến

Ủy viên

11N3

1

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Vân Hà

Phó Trưởng ban

3

Lê Hoàng Tùng

Ủy viên

12A1

1

Hoàng Văn Hiền

Trưởng ban

2

Nguyễn Thanh Thủy

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Trung Vệ

Ủy viên

12A2

1

Trần Văn Bảo

Trưởng ban

2

Phùng Kim Yến

Ủy viên

3

Nguyễn Tâm Đức

Ủy viên

12D1

1

Hoàng Hồng Vân

Trưởng ban

2

Nguyễn Hồng Vân

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Ngọc Phương

y viên

12D2

1

Nguyễn Thị Thêu

Trưởng ban

2

Hoa Kim Thu

Phó Trưởng ban

3

Trần Vân Anh

Ủy viên

4

Trần Thị Vân Anh

Ủy viên

12D3

1

Đào Ngọc Tuấn

Trưởng ban

2

Vũ Huy Kha

Ủy viên

3

Nguyễn Thúy Hiền

Ủy viên

4

Nguyễn Thu Giang

Ủy viên

12D4

1

Trần Thị Hồng

Trưởng ban

2

Hoàng Minh Thảo

Phó Trưởng ban

3

Bùi Thành Đô

Ủy viên

12D5

1

Hoàng Thúy Nga

Trưởng ban

2

Cao Thị Hoa

Ủy viên

3

Nguyễn Thanh Hằng

Ủy viên

4

Phạm Thị Thúy Nga

Ủy viên

5

Nguyễn Hoài Thu

Ủy viên

12D6

1

Đặng Ngọc Hùng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thu Hà

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Thị Diệp

Ủy viên

4

Nguyễn Thanh Phương

Ủy viên

12N1

1

Lưu Quang Tường

Trưởng ban

2

Bùi Thị Minh Hiền

Phó Trưởng ban

3

Trịnh Thị Diệp

Thủ quỹ

4

Hoàng Thị Hương

Hội viên

12N2

1

Nguyễn Thị Hồng Vân

Trưởng ban

2

Vũ Văn Nhất

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Thị Bích Trà

Thủ quĩ

4

Nguyễn Thị Kim Chi

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

Ủy viên