I. TRA CỨU SỐ BÁO DANH

- Cách 1: Tra cứu tại http://bit.ly/ts10ntt24tracuuhoso  (Mã hồ sơ, Mã truy cập có trong email đầu tiên nhận được khi đăng kí tuyển sinh, nhận kết quả qua email)

- Cách 2: Tra cứu tại Website: https://ntthnue.edu.vn/tracuutuyensinh (Mã hồ sơ cần nhập đủ cả chữ và số), xem thông tin dự thi trong mục TT Dự thi.

Thông tin dự thi sẽ được gửi tới email của từng PHHS trong ngày 11/06/2024.

II. HƯỚNG DẪN THÍ SINH DỰ THI TUYỂN VÀO LỚP 10:

NGÀY THI: 15-06-2024

Hướng dẫn phần thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh, xem tại đây

(Kích vào ảnh để xem rõ hơn)

(Kích vào ảnh để xem rõ hơn)

(Kích vào ảnh để xem rõ hơn)

(Kích vào ảnh để xem rõ hơn)