Ngữ văn 6: Tập làm thơ 5 chữ

CHÚ GÀ CON LÔNG ÓNG


 

Chú gà con lông óng

Vốn mồi ngon diều hâu,

Mê mải tìm bới đất

Nào hay họa trên đầu

 

Lão diều hâu rất lớn

Định vồ lấy gà con

Chú ta liền kêu toáng:

“Chiếp!  Mẹ ơi cứu con!”

 

Gà mẹ liền xông tới

Ủ chú trong cánh mình

Cánh mẹ rộng và ấm

Gà con nép yên bình

 

Mẹ xù lông giận dữ

Giọng  quát to khàn khàn

Diều hâu ta chùn bước

Vội đập cánh bay nhanh

 

Trời lại rộng, lại cao

Cỏ lại mềm lại ướt

Chú gà con lông mượt

Lại lích chích tìm sâu…

Dương Mạnh Hải (6A5), Hoàng Thái