Người tốt - việc tốt


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06 - 12/02/2017
NTT
1. Em Phạm Đức Mạnh học sinh lớp 12A2, ngày 04/02 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA (vỏ mầu hồng nhạt) tại P202, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. 2. Em Nguyễn Hà An học sinh lớp 11D4, ngày 06/02 nhặt được 1 ví da tại P308, trong đó có 222,000đ đã trả lại cho em Lê Hà Linh lớp 10D1. 3. Em Trịnh Xuân Hào học sinh lớp 11D3, ngày 06/02 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA tại P306, đã trả lại cho em Lê Huy Việt lớp 9A5
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 16 - 22/01/2017
NTT
1. Em Bùi Trần Chí Trung, học sinh lớp 9A5, ngày 18/01/2017 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P.409, đã trả lại cho em Nguyễn Hoàng Anh lớp 6A3.
2. Em Dương Ngọc Thủy, học sinh lớp 11D5, ngày 18/01/2017 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 tại P.315, đã trả lại cho em Vũ Nam Khánh lớp 11D4.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 09 - 15/01/2017
NTT
1.    Em Lê Trà My học sinh lớp 10A2, ngày 11/1 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA tại cổng trường, đã trả lại cho em Nguyễn Đình Thọ lớp 7A5 2.    Em Nguyễn Mạnh Hùng học sinh lớp 10N1, ngày 11/1 nhặt được 176,000đ tại sảnh tầng 4 nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. 3.    Em Lê Thủy Tiên lớp 8A7, ngày 12/1 nhặt được 100,000đ tại sảnh Hội trường 11/10 Trường ĐHSP Hà Nội, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 26/12/2016 – 08/01/2017
NTT
1. Em Tạ Trường Quân lớp 11A2, ngày 24/12/2016 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG màu trắng tại P.105, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.
2. Em Đậu Minh Hiếu học sinh lớp 8A1, ngày 29/12/2016 nhặt được điện thoại hiệu Iphone 5s tại P.100, đã trả lại cho em Trần Bảo Long lớp 11A2.
3. Em Nguyễn Nhật Minh học sinh lớp 9A5, ngày 29/12/2016 nhặt được 1 ví thổ cẩm tại P.206 trong ví có 703,000đ, đã trả lại cho em Trịnh Kiều Thương Thương lướp 10N1.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 19 – 25/12/2016
NTT
1. Em Phạm Ngọc Bình Minh học sinh lớp 6A2, ngày 20/12 nhặt được 100,000đ tại P.313, đã trả lại cho em Bùi Nguyễn Vân Trường lớp 6A3.
2. Em Nguyễn Phúc Hưng học sinh lớp 8A2, ngày 21/12 nhặt được điện thoại hiệu Iphone 5s tại P.105, đã trả lại cho em Đặng Nguyễn Vân Anh lớp 10D5.
3. Cô Nguyễn Thị Liên công nhân làm sạch, trong tuần có 4 lần nhặt được của rơi trả lại người mất.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 12 – 18/12/2016
NTT
1. Cô Hồ Thị Yên, công nhân làm sạch ICT. Ngày 16/12 nhặt được điện thoại hiệu SONY tại P.603, đã trả lại cho em Tô Hữu Cường lớp 12D3.
2. Cô Vũ Thị Bông, công nhân làm sạch ICT. Ngày 16/12 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P.105, đã trả lại cho em Nguyễn Công Đặng Linh lớp 10D1.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 05 – 11/12/2016
NTT
1. Em Nguyễn Thu Thủy, học sinh lớp 10D5, ngày 03/12 nhặt được điện thoại hiệu Blue80 tại P.105, đã trả lại cho em Nguyễn Hà Trang lớp 12D3.
2. Hai em Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Tuấn Phong, học sinh lớp 7A4, ngày 05/12 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại sân vận động trường ĐHSP Hà Nội, đã trả lại cho em Tạ Công Nam lớp 7A4.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 28/11 – 04/12/2016
NTT
1. Em Bùi Thị Mai Anh học sinh lớp 10A1, ngày 29/11 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P.210, đã trả lại cho em Lê Quang Hạnh lớp 10D3.
2. Em Cao Hoàng Hải học sinh lớp 9A3, ngày 01/12 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA tại P.206, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.
3. Hai em Lương Thảo Vân – Trần Quỳnh Chi học sinh lớp 11D5, ngày 02/12 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại cầu thang tầng 3 nhà N1, đã trả lại cho em Chu Huyền Anh lớp 10D5.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 21/11 – 27/11/2016
NTT
Học sinh Trần Đức Anh và học sinh Đinh Quốc Thái lớp 7A5, ngày 21/11 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại sân Hội trường 11-10 ĐHSPHN, đã trả lại cho em Trương Thị Diệu Linh lớp 12D2. Học sinh Nguyễn Quỳnh Anh lớp 8A2, ngày 23/11 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P.105, đã trả lại cho em Phạm Trang Nhung lớp 10D5...
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 14/11 – 20/11/2016
NTT
1. Cô giáo Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Bộ môn Tiếng Anh, nhặt được điện thoại hiệu Mobistar tại P.409, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.
2. Công nhân làm sạch ICT Nguyễn Thị Hồng, ngày 14/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone 5 tại P.316, đã trả lại cho em Ngô Thu Thảo lớp 11D5.
3. Công nhân làm sạch ICT Vũ Thị Bông, ngày 15/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P.314, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Huyền lớp 12D3.