Người tốt - việc tốt


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 16 - 22/10/2017
NTT
Em Nguyễn Châu Giang học sinh lớp 10D2, ngày 16/10 nhặt được Đồng hồ đeo tay (dây bằng nhựa mầu đen đã cũ) tại P204, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Đỗ Phương Ngọc học sinh lớp 9A7, ngày 17/10 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Đăng Hùng học sinh lớp 11N2...
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 09 - 15/10/2017
NTT
Em Ngô Phương An học sinh lớp 8A3, ngày 07/10 nhặt đươc điện thoại hiệu LG tại P106, đã trả lại cho em Vũ Thùy Dương học sinh lớp 6A3. Em Ngô Nhật Minh học sinh lớp 6A3, ngày 09/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại nhà vệ sinh tầng 1 nhà N1, đã trả lại cho em Phùng Minh Khánh học sinh lớp 6A3
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 02 - 08/10/2017
NTT
Em Nguyễn Tuấn Nghĩa học sinh lớp 8A6, ngày 30/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P503, đã trả lại cho em Nguyễn Nhật Minh học sinh lớp 8A1. Em Đỗ Khánh Vy học sinh lớp 8A6, ngày 30/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh tầng 1, đã trả lại cho em Bùi Trọng Tấn học sinh lớp 8A6
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 28/9 - 01/10/2017
NTT
Em Bùi Quốc Hưng học sinh lớp 12D5 ngày 27/9 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P406, đã trả lại cho em Lê Minh Khôi học sinh lớp 12D6; Em Chu Quang Anh học sinh lớp 12D5, ngày 23/09 nhặt được ví mầu đen tại P212, trong ví có 92,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Tử Quân, học sinh lớp 10N1; Em Đoàn Tuấn Minh học sinh lớp 6A5, ngày 26/09  nhặt được điện thoại hiệu HTC tại P306, đã trả lại cho em Đỗ Phương Khanh học sinh lớp 9A6
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 18 - 24/09/2017
NTT
Em Nguyễn Ngọc Lâm Duy học sinh lớp 10D1, ngày 20/09 nhặt được máy tính xách tay hiệu HP tại P203, đã trả lại cho em Hồ Hà Uyên học sinh lớp 10D1. Em Lại Thị Yến Khanh học sinh lớp 9A6, ngày 21/09 nhặt được điện thoại hiệu Sony XPERIA tại P314, đã trả lại cho em Nguyễn Đào Huyền Nhi, học sinh lớp 11D1. Em Nguyễn Hoàng Nguyên học sinh lớp 6A5, ngày 21/09 nhặt được 120,000đ tai P402, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 11 - 17/09/2017
NTT
Học sinh Nguyễn Mai Chi lớp 11D4, ngày 11/9 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 và 1 máy tính Casino tại P304, đã trả lại cho em Đỗ Hồng Anh học sinh lớp 9A5. Học sinh Đàm Duy Hoàng lớp 7A4, ngày 13/09 nhặt được 15,000đ tại P410, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Phú Nguyễn Hải Minh lớp 11N3, ngày 13/09 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4s tại P415, đã trả lại cho em Lê Quang Minh học sinh lớp 8A2
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 04 - 10/09/2017
NTT
Học sinh Nguyễn Thành Vinh lớp 12A2, ngày 04/09 nhặt được điện thoại hiệu PHILIPS mầu đen tại P216, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Bùi Nam Khánh lớp 6A4, ngày 05/0 9 nhặt được 30,000đ tại sảnh tầng 1, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 28/08 - 03/09/2017
NTT
- Học sinh Lý Hà Trung lớp 12A1, nhày 26/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P417, đã trả lại cho em Nguyễn Gia Phúc học sinh lớp 8A4;
- Học sinh Hoàng Thị Thái An lớp 10D2, ngày 26/08 nhặt được một ví da tại P201 trong đó có 111,000đ, đã trả lại cho em Vũ Đức Minh học sinh lớp 10D2...
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 21 - 27/08/2017
NTT
Học sinh Nguyễn Hoàng Diệu Anh lớp 10D3, ngày 20/08 nhặt được điện thoại hiệu Sony tại sân trường, đã trả lại cho em Lê Hoàng Trung, học sinh lớp 10D3. Học sinh Nguyễn Nam Khánh lớp 9A3, ngày 22/08 nhặt được máy tính sách tay tại P302, đã trả lại cho em Ngô Ngọc Huyền, học sinh lớp 11D2. Học sinh Nguyễn Phương Liên lớp 9A6, ngày 22/08 nhặt được điên thoại hiệu Mobit tại P408, đã trả lại cho em Lục Hoàng Minh, học sinh lớp 9A7
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 14 - 20/08/2017
NTT
1. Cô Hồ Thị Yên công nhân làm sạch.  Ngày 15/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P201, đã trả lại cho em Nguyễn Tuấn Anh lớp 12A1;
2. Học sinh Đào Việt Linh lớp 9A1, ngày 12/08 nhặt được điện thoại hiệu IPOTS, tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Đình Long học sinh lớp 11N2;
3. Học sinh Trần Khánh Linh lớp 9A3, ngày 12/08 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 tại P106, đã trả lại cho em Phạm Trung Đức học sinh lớp 9A3