Người tốt - việc tốt


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 01 - 13/08/2017
NTT
Học sinh Nguyễn Hương Linh lớp 9A2, ngày 03/08 nhặt được máy điện thoại hiệu iPhone4 tại P301, đã trả lại cho em Lê Hà Linh học sinh lớp 11D1; Học sinh Nguyễn Phương Thảo lớp 8A3, ngày 05/08 nhặt được 65,000đ tại chân cầu thang 1 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận...
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 08 - 14/05/2017
NTT

Hc sinh Đoàn Quc Huy lớp 7A3, ngày 04/05 nhặt được 200,000đ tại tầng 1 (lối lên cầu thang 1), đã trả lại cho em Bùi Đức Khôi Nguyên học sinh lớp 12A1;

Hc sinh H Đức Trung lớp 12D4, ngày 09/05 nhặt được 500,000đ tại hành lang trước Thư viện, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 24 - 30/04/2017
NTT
- Học sinh Vũ Thanh lớp 11N2, ngày 25/04 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P415, đã trả lại cho em Trần Nam Trung lớp 8A5; 
- Học sinh Trần Đức Minh lớp 12A3, ngày 25/04 nhặt được ví da tại P202, trong ví có 80,000đ và một số giấy tờ cá nhân khác, đã trả lại cho em Phạm Thị Thùy Linh học sinh lớp 12A2
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 17 - 23/04/2017
NTT
Học sinh Vũ Hoàng Minh lớp 8A1, ngày 17/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Phạm Minh Đức học sinh lớp 8A1. Học sinh Bùi Trần Chí Trung lớp 9A5, ngày 19/04 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P206, đã trả lại cho em Bùi Phương Nam học sinh lớp 10N2. Học sinh Trần Minh Châu lớp 6A4, ngày 18/04 nhặt được ví da (mầu vàng) tại sân vận động Trường ĐHSP Hà Nội, trong ví có 205,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 03 - 09/04/2017
NTT
Học sinh Hoàng Xuân Trường lớp 10D4, ngày 05/04 nhặt điện thoại hiệu Samsung Note 4 tại P212, đã trả lại cho em Đinh Minh Anh học sinh lớp 12D3; Học sinh Nguyễn Duy Dũng lớp 12D4, ngày 07/04 nhặt được 100,000đ tại cổng chính của Trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Phạm Văn Hoàn lớp 8A3, nhặt được điện thoại hiệu Mobistar mầu đen có viền bạc tại tầng 3 nhà N1...
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/3 - 02/04/2017
NTT

- Học sinh Hà Vũ Hoàng An lớp 10N1, ngày 23/3 nhặt điện thoại hiệu Samsung Galaxy A7 tại P206, đã trả lại cho em Bùi Minh Hoàng học sinh lớp 10N1;

- Học sinh Hoàng Khánh Chi lớp 11D5, ngày 29/3 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P315, đã trả lại cho em Lê Thúy Quỳnh học sinh lớp 11D6;

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13 - 26/03/2017
NTT
Học sinh Trần Duy Minh lớp 8A5, ngày 17/3 nhặt điện thoại hiệu Masstel tại P206, đã trả lại cho em Đỗ Đức Việt học sinh lớp 10N2. Hoc sinh Hà Vũ Hoàng An lớp 10N1, ngày 23/03 nhặt được điện thoại hiệu Samsung galaxy G7 tại P206, đã trả lại cho em Bùi Minh Hoàng học sinh lớp 10N1 
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/2 - 05/03/2017
NTT
Học sinh Đinh Hải Đăng lớp 12D3, ngày 27/02 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA mầu vàng (bị hỏng 1 nút bấm số ở giữa), đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. 
Học sinh Đinh Đức Long lớp 12D2, ngày 28/02 nhặt được 30,000đ tại sân trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.  Học sinh Trần Đức Minh lớp 12A3, ngày 01/03 nhặt được 50,000đ tại P.203, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/02/2017
NTT
Học sinh Hứa Duy Anh lớp 10N2, ngày 18/2 nhặt được 1 ví da, trong đó có 37,000 đ tại P.206, hiện nay đã chuyển về phòng Bảo vệ, chưa có người nhận.
Học sinh Chu Quang Anh lớp 7A3, ngày 21/2 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh tầng 1 nhà N3, đã trả lại cho em Nguyễn Đình Minh Đức lớp 6A1.

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13 - 19/02/2017
NTT
Học sinh Hà Minh Hiền lớp 6A5, ngày 15/2 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Trần Quỳnh Trang lớp 7A6.
Học sinh Tô Hữu Kỳ lớp 6A1, ngày 16/02 nhặt được 50,000đ tại sân Hội trường 11/10 trường ĐHSP Hà Nội, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.
Học sinh Nguyễn Thành Phong lớp 8A4, ngày 17/2 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P409, đã trả lại cho em Nguyễn Phương Thảo lớp 8A7