Người tốt - việc tốt


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 08 - 14/01/2018
NTT
Em Hoàng Nam Hiển học sinh lớp 8A5, ngày 08/01 nhặt được ví da tại sảnh tầng 1 nhà N3, trong ví có 500,000đ và một số giấy tờ khác, đã trả lại cho em Nguyễn Duy Thành học sinh lớp 12D3. Em Thiều Quang Thái học sinh lớp 6A8, ngày 10/01 nhặt được 150,000 tại cổng trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 25/12/2-17 - 07/01/2018
NTT
Em Phạm Ngọc Minh học sinh lớp 8A6, ngày 23/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại phòng 503, đã trả lại cho em Trần Quang Minh học sinh lớp 8A1. Em Lê Phương Anh học sinh lớp 10N3, ngày 25/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P216, đã trả lại cho em Trần Việt Anh học sinh lớp 12N1. Em Nguyễn Thùy Trang học sinh lớp 12D1, ngày 25/12 nhặt được điện thoại hiệu SamSung tại P503, đã trả lại cho em Nguyễn Mạnh Hùng học sinh lớp 8A5
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 18 - 24/12/2017
NTT
Em Ngô Anh Ngọc học sinh lớp 9A2, ngày 15/12 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại nhà VS tầng 3 nhà N3, đã trả lại cho em Nguyễn Ngọc Quỳnh học sinh lớp 9A4. Em Nguyễn Thùy Dương học sinh lớp 8A1, ngày 18/12 nhặt được 50,000đ tại nhà để xe của trường, đã trả lại cho em Nguyễn Gia Linh học sinh lớp 8A4
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 11 - 17/12/2017
NTT
Em Chu Gia Huy học sinh lớp 10D4, ngày 11/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia, mầu xanh dương tại P202, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Nguyễn Huy Hiệu học sinh lớp 6A7, ngày 12/12 nhặt được 200,000đ tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 04 - 10/12/2017
NTT
Em Nguyễn Minh Quân học sinh lớp 6A2, ngày 02/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại cầu thang 1 tầng 2 nhà N2, đã trả lại cho em Phạm Trí Thành học sinh lớp 6A5. Em Trương Việt Hoàng học sinh lớp 10N2, ngày 02/12 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4, tại P215, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Anh học sinh lớp 12D6
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/11 - 03/12/2017
NTT
Em Đỗ Nguyễn Bảo Lâm học sinh lớp 9A3, ngày 27/11 nhặt được ví da mầu vàng tại P106, trong ví có 427,000đ và 1 thẻ học Tiếng Anh, đã trả lại cho em Lê Huy Anh học sinh lớp 12D5. Em Vũ Quang Phúc học sinh lớp 10A1, ngày 27/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P201, đã trả lại cho em Đỗ Hoàng Phúc học sinh lớp 12A1. Em Nguyễn Văn Minh học sinh lớp 12N1, ngày 27/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P218, đã trả lại cho em Quách Khánh Linh, học sinh lớp 11A1
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/11/2017
NTT
Em Nguyễn Vũ Ngân Giang học sinh lớp 10D1, ngày 18/11 nhặt được điện thoại hiệu SamSung tại P603, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận. Em Đinh Đại Quang học sinh lớp 6A6, ngày 22/11 nhặt được điện thoại hiệu MOBELL mầu vàng, tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Phan Thị An Thanh học sinh lớp 6A3. Em Nguyễn Phương Nhi học sinh lớp 8A1, ngày 23/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P318, đã trả lại cho em Nguyễn Trọng Bình, học sinh lớp 11N2
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13/10 - 19/11/2017
NTT
Em Trần Lưu Minh Anh học sinh lớp 6A1, ngày 13/11 nhặt được 70,000đ tại sảnh tầng 4 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Trần Ngọc Yến Nhi học sinh lớp 7A4, ngày 13/11 nhặt được 50,000đ tại P408, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06/10 - 12/11/2017
NTT
Em Phí Nguyễn Hải Minh học sinh lớp 11N3, ngày 04/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P415, đã trả lại cho em Trần Minh Châu học sinh lớp 8A2. Em Hoàng Mỹ Hà học sinh lớp 8A6, ngày 04/11 nhặt được điện thoại hiệu Louis Vuitton màu vàng tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 23 - 29/10/2017
NTT
Em Vũ Hải Minh học sinh lớp 12D1, ngày 23/10 nhặt được 100,000đ tại cầu thang 1 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Nguyễn Hà Thanh Xuân học sinh lớp 11D4, ngày 23/10 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại P304, đã trả lại cho em Hà Hải Dương học sinh lớp 9A5. Em Đặng Hoàng An, em Hà Minh Hiền học sinh lớp 7A5, ngày 23/10 nhặt được 01 áo đồng phục tại sân trường, đã trả lại cho em Lưu Đức Khang học sinh lớp 6A4