Người tốt - việc tốt


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 16 - 22/04/2018
NTT
Em Lê Minh Dũng học sinh lớp 9A2, ngày 14/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại hành lang tầng 5 nhà N3, đã trả lại cho em Phí Việt Long học sinh lớp 9A2. Em Nguyễn Phúc Hưng học sinh lớp 6A7, ngày 17/04 nhặt được điện thoại hiệu Blackberry tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận...
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 09 - 15/04/2018
NTT
Em Trần Linh Hương học sinh lớp 8A1, ngày 09/4 nhặt được 01 hộp đựng bút tại ghế đá sân trường, trong hộp có 350,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Phương Liên học sinh lớp 9A6. Em Tôn Nữ Khánh Linh học sinh lớp 9A3, ngày 09/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P302, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 02 - 08/04/2018
NTT
Em Nguyễn Quỳnh Trang học sinh lớp 11A2, ngày 31/03 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P106, đã trả lại cho em Nguyễn Nam Anh học sinh lớp 9A3. Em Nguyễn Minh Giang học sinh lớp 11A1, ngày 02/04 nhặt được 1 ví vải tại phía trước Cổng phía nam của trường, trong ví có 130,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Hà Anh học sinh lớp 6A6.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 26/3 - 01/04/2018
NTT
Em Trần Nguyễn Khánh Sơn học sinh lớp 8A5, ngày 27/03 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân vậ động trường ĐHSP Hà Nội, đã trả lại cho em Nguyễn Viết Duy học sinh lớp 8A6. Em Lê Anh Trung hoc sinh lớp 9A5, ngày 27/03 nhặt được điện thoại hiệu Motorola tại P105, đã trả lại cho em Phạm Mai Liên học sinh lớp 11D4
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 05 - 11/03/2018
NTT
Em Cao Đinh Nam Khánh học sinh lớp 9A4, ngày 05/03 nhặt được ví da tại cổng trường, trong ví có 2,154,000đ, đã trả lại cho em Lâm Tuệ Ngọc học sinh lớp 6A1. Em Nguyễn Trường Giang học sinh lớp 6A1 ngày 05/3 nhặt được 1 ví da tại sảnh tầng 1 nhà N3, trong ví có 228,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 9A2
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 26/02 - 04/03/2018
NTT
Em Phạm Nguyễn Quỳnh Ly học sinh lớp 11D3, ngày 24/2 nhặt được cục sạc pin hiệu Androi tai P210, đã trả lại cho em Đàm Yến Chi học sinh lớp 11D3. Em Đỗ Ngọc Linh học sinh lớp 6A3, ngày 26/02 nhặt được đồng hồ điện tử mầu đen tại cầu tháng 2 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Nguyễn Minh Châu học sinh lớp 7A1, ngày 26/02 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Nguyễn Phúc Hưng học sinh lớp 6A7
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06/02 - 25/02/2018
NTT
Em Đỗ Anh Huy học sinh lớp 6A3, ngày 06/02 nhặt được ví da tại P408, trong ví có 163,000đ, đã trả lại em Nguyễn Phúc Hưng, học sinh lớp 6A7. Em Nguyễn Minh Phương Anh học sinh lớp 10D4, ngày 06/02 nhặt được điện thoại (không kí hiệu), đã trả lại cho em Vũ Phương Linh học sinh lớp 10D3.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 29/01 - 04/02/2018
NTT
Em Đỗ Quang Minh học sinh lớp 6A5, ngày 27/01 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6 tại cửa cantin, đã trả lại cho em Nguyễn Văn Mạnh học sinh lớp 10A1. Em Nguyễn Khánh Linh học sinh lớp 9A2, ngày 27/01 nhặt được điện thoại hiệu IPO5 tại P105, đã trả lại cho em Vũ Linh Chi học sinh lớp 11N1. Em Đỗ Hà My học sinh lớp 10D1, ngày 27/01 nhặt được 100,000đ tại sân trường...
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 22 - 28/01/2018
NTT
Em Lưu Tiến Anh học sinh lớp 10N2, ngày 22/01 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P215, đã trả lại cho em Bùi Nguyễn Sơn Tùng học sinh lớp 10N1. Em Phạm Lê Minh học sinh lớp 7A3, ngày 22/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân vận động trường ĐHSP Hà Nội, đã trả lại cho em Võ Minh Ngọc học sinh lớp 7A2.
Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 15 - 21/01/2018
NTT
Em Nguyễn Tuấn Anh học sinh lớp 12A1, ngày 15/01 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4 mầu trắng tại P201, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Trần Đức Anh học sinh lớp 8A5, ngày 15/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Nguyễn Viết Duy học sinh lớp 8A6...