Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tuyển đủ học sinh lớp 6 năm học 2024 - 2025 theo kế hoạch, vì vậy không sử dụng điểm dự khuyết.

Trân trọng thông báo!