Hiện tại Nhà trường đã nhập học đủ số lượng học sinh theo chỉ tiêu tuyển sinh. Các diện dự khuyết (NẾU CÓ) sẽ được thông báo vào ngày 26/6/2024.

Trân trọng thông báo!

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH