TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp bổ sung chứng nhận cộng điểm khuyến khích

Hiện nay có một số thí sinh đã dự tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023 chưa nộp giấy chứng nhận cộng điểm khuyến khích khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Kính đề nghị cha mẹ học sinh nộp bổ sung trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh.

Địa điểm: Phòng 109 – Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.

Thời gian hoàn thành: Trước 11h00, Thứ 3 ngày 07/06/2022.

            

                                                                                     HỘI ĐỐNG TUYỂN SINH