Thiếu thời tôi thích toán tin
Tôi theo tin toán trọn tình tuổi thơ
Tâm tư thao thức tìm tòi
Từ trong tin toán trí tôi trưởng thành
Tăng thêm tuổi trẻ tinh thần
Tình tôi tin toán tuyệt trần thiên thu
Theo tin toán trọn tâm tư
Tôi thành thầy toán tin từ trái tim

 

Thầy giáo Nguyễn Sơn Hà