Việt Nam


Lá cờ màu đỏ

Trên có sao vàng

Rộn ràng ca vang

Việt Nam ta đó!

 

Đất nước đẹp tươi

Thiên nhiên hùng vĩ

Càng nhìn ngắm kĩ

Lại càng thêm yêu!

 

Đất nước anh hùng

Cùng nhau chiến đấu

Mảnh đất ghi dấu

Chiến công vang dội

 

Dù nắng, dù mưa

Cần cù, chăm chỉ

Làm lụng không nghỉ

Con người Việt Nam!

 

Thơ: Lê Thị Nguyệt Hà (6A5)

Ảnh: Sưu tầm