1.      Cô giáo Trần Dần Giám thị, ngày 15/01 nhặt được ví vải tại P206, trong ví có 1,485,000đ và 1 thẻ Bảo hiểm y tế, đã trả lại lại cho em Hoàng Lê Diệu Linh học sinh lớp 12D3

2.      Cô Nguyễn Bích Vân Công nhân làm sạch,  Ngày 16/01/2018 nhặt được điện thoại hiệu Masstel tại P316, đã trả lại cho em Hoàng Ngọc Anh học sinh lớp 8A1

3.      Em Nguyễn Tuấn Anh học sinh lớp 12A1, ngày 15/01 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4 mầu trắng tại P201, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

4.      Em Trần Đức Anh học sinh lớp 8A5, ngày 15/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Nguyễn Viết Duy học sinh lớp 8A6

5.      Em Ngô Đức Bách học sinh lớp 6A7, ngày 15/01 nhặt được đồng hồ thông minh tại sân trường, đã trả lại cho em Đặng Gia Huy học sinh lớp 6A6

6.      Em Phùng Như Ngọc học sinh lớp 7A2, ngày 16/01 nhặt được điện thoại hiệu Mobistas tại tầng 4 cầu thang 4 nhà N1, đã trả lại cho em Hoàng Trung Tiến học sinh lớp 8A1

7.      Em Nguyễn Thị Thu Hương học sinh lớp 12D3, ngày 18/01 nhặt được 85,000đ tại cổng phía nam, số tiền trên đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chua có người nhận

8.      Em Nguyễn Phương Khánh học sinh lớp 11N2, ngày 18/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P318, đã trả lại cho em Võ Viết Thịnh học sinh lớp 7A7

9.      Em Nguyễn Vũ Ngân Giang học sinh lớp 10D1, ngày 18/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P203, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

 PHÒNG HÀNH CHÍNH