Sáng tác truyện


Truyện ngắn: Bảy điều bí ẩn trong trường học
NTT
Giới thiệu truyện ngắn "Bày điều bí ẩn trong trường học" của Đinh Minh Nguyệt - lớp 11D2
Truyện ngắn: Tình bạn
NTT
Giới thiệu truyện ngắn Tình bạn của tác giả Phạm Cao Thắng - lớp 11D2: "Tình bạn, đó là thứ tình cảm xuất hiện khi bạn kết thân với một ai đó, hoặc đơn thuần là chỉ chơi đùa cùng với họ..."
Truyện ngắn: Đi
NTT
Giới thiệu truyện ngắn của Nguyễn Diệu Trinh lớp 11D2
Truyện ngắn: Nơi bắt đầu của tình bạn
NTT
Giới thiệu truyện ngắn của bạn Bùi Thị Hồng Ngọc - lớp 11D2
Truyện ngắn: Ma Trận Màu Xanh
NTT
Giới thiệu truyện ngắn Ma Trận Màu Xanh. của Nguyễn Thu Giang - Lớp 11D2
Mở cửa ra cho nắng tràn vào
NTT
Giới thiệu truyện ngắn của bạn Lê Ngọc Trâm - Lớp 11D2