Thí sinh thuộc diện được cộng điểm khuyến khích (theo thông báo tuyển sinh) đã nộp đơn xin thi tuyển vào lớp 10 của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023 nhưng chưa nộp kèm giấy chứng nhận cộng điểm khuyến khích khi nộp đơn xin thi tuyển.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, kính đề nghị cha mẹ học sinh nộp bổ sung bản phô tô Giấy chứng nhận cộng điểm khuyến khích trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh.

Địa điểm: Phòng 109 – Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.

Thời gian hoàn thành: Trước 10h00, Thứ 7 ngày 25/06/2022.

            

                                                                                     HỘI ĐỐNG TUYỂN SINH