1.         Cô Vũ Thị Bông Công nhân làm sạch, Ngày 26/01/2018 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P402, đã trả lại cho em Đào Thanh Phúc học sinh lớp 8A5.

2.         Em Vũ Tiến Đạt + Vũ Duy Bách - học sinh lớp 8A1, ngày 22/01 nhặt được 500,000đ tại P410, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

3.         Em Lưu Tiến Anh học sinh lớp 10N2, ngày 22/01 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P215, đã trả lại cho em Bùi Nguyễn Sơn Tùng học sinh lớp 10N1.

4.         Em Phạm Lê Minh học sinh lớp 7A3, ngày 22/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân vận động trường ĐHSP Hà Nội, đã trả lại cho em Võ Minh Ngọc học sinh lớp 7A2.

5.         Em Phạm Đăng Thành học sinh lớp 9A7, ngày 23/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P103, đã trả lại cho em Quách Ngọc Trung học sinh lớp 12D1.

6.         Em Chu Gia Khánh học sinh lớp 11A1, ngày 23/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại phía trước cửa hàng Mai Oanh - Đường Xuân Thủy, đã trả lại em Phạm Hải Minh học sinh lớp 11N2 .

7.         Em Nguyễn Cao Tâm Nhi học sinh lớp 11N3, ngày 23/01 nhặt được điện thoại hiệu iPhone 5S, tại nhà vệ sinh nữ tầng 3 nhà N3, đã trả lại cho em Tạ Phương Linh học sinh lớp 6A2.

8.         Em Nguyên Hải Lâm học sinh lớp 11A2, ngày 23/01 nhặt được điện thoại hiệu Nikia và 440,000đ tại P219, đã trả lại cho em Phạm Minh Đức học sinh lớp 9A1.

9.         Em Bùi Lân Việt học sinh lớp 9A6, ngày 23/01 nhặt được điện thoại hiệu FPT tại P318, đã trả lại cho em Nguyễn Tuấn Nguyên Ân học sinh lớp 11N2.

10.     Em Nguyễn Trần Hà My học sinh lớp 9A7, ngày 24/01 nhặt được 60,000đ tại cổng trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

11.     Em Phạm Tuấn Tùng Lâm học sinh lớp 6A3, ngày 24/01 nhặt được đồng hồ điện tử SP0TS tại P404 (để trong hộp bút bằng vải mầu đen), đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

12.     Em Cao Hoàng Hải + Nguyễn Việt Anh học sinh lớp 10N1, ngày 24/01 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5S tại P.V03 nhà V trường ĐHSP, đã trả lại cho em Nguyễn Tử Quân học sinh lớp 10N1.

13.     Em Phạm Hải Yến học sinh lớp 10A2, ngày 24/01 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P315, đã trả lại cho em Phạm Vũ Phương Thảo học sinh lớp 10N3.

14.     Em Tô Nguyệt Anh học sinh lớp 6A5, ngày 24/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân vận động ĐHSP, đã trả lại cho em Ngô Đăng Đức học sinh lớp 6A7.

15.     Em Hà Ánh Nguyệt + Tô Nguyệt Anh học sinh lớp 6A5, ngày 26/01 nhặt được 50,000đ tại cửa P102, đã trả lại cho em Đào Thanh Phúc học sinh lớp 8A5.

PHÒNG HÀNH CHÍNH.