Cô Trần Thu Hảo và các thế hệ học sinh

1. Khóa 1998 – 2001;
Lớp chuyên toán A2, lớp trưởng Đặng Việt Hà – Đại học Ngoại Thương


 

2. Khóa 1999 – 2002;
Lớp chuyên toán A2, lớp trưởng Đỗ Đức Hiệp – Đại học Kinh Tế Quốc Dân 

3. Khóa 2000 – 2003;
Lớp chuyên toán A2, lớp trưởng Nguyễn Ngọc Quang – Đại học Kinh Tế Quốc Dân 

4. Khóa 2002 – 2005;
Lớp chất lượng cao A10, lớp trưởng Nguyễn Trọng Khôi – Đại học Bách Khoa Hà Nội 

5. Khóa 2005 – 2008;
Lớp chất lượng cao A3, lớp trưởng Nguyễn Đức Hạnh – Đại học Tài Chính Kế Toán 

6. Khóa 2008 – 2011;
Lớp chất lượng cao A3, lớp trưởng Nguyễn Duy Tuấn – Đại học Y Hà Nội 

7. Khóa 2009 – 2012;
Lớp chất lượng cao A3, lớp trưởng Nguyễn Xuân Trường – Đại học Ngoại Thương 

8. Khóa 2011 – 2014;
Lớp chất lượng cao A3, lớp trưởng Nguyễn Anh Tùng - Đại học Kinh tế Quốc dân 

9. Khóa 2012 – 2015;
Lớp chất lượng cao A3, lớp trưởng Vũ Đức Mạnh - Đại học Bách khoa Hà Nội


10. Khóa 2014 - 2017

Lớp A1, Lớp trưởng Phan Nhật Khánh, Đại học Kinh tế Quốc dân11. Khóa 2015 - 2018

Lớp A2, Lớp trưởng Đoàn Danh Huy, Đại học Dược - Hà Nội12. Khóa 2017 - 2020

Lớp A2: Lớp trưởng Nguyễn Hoàng Dương - Đại học Kinh tế Quốc dân13. Khoá 2020 - 2023:
Lớp N1, Lớp trưởng Đỗ Phương DuyĐầy đủ bộ ảnh với độ phân giải cao hơn xem ở đây.

Ban biên tập