Giới thiệu một số hình ảnh của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành gửi cho ban biên tập. Lời chú thích dưới ảnh do Ban biên tập đưa ra không phải của nhân vật trong ảnh.

Các bạn cựu học sinh có ảnh kỷ niệm về trường, vui lòng gửi ảnh về địa chỉ email 15nam.ntt@gmail.com, ghi rõ lớp và niên khóa, ảnh sẽ được ban biên tập đăng trên website của nhà trường.


Tập thể lớp A2 khóa 1998 - 2001


Tập thể lớp A2 khóa 1998 - 2001


Tập thể lớp A2 khóa 1998 – 2001


A1 ngày ra trường (22 - 05 - 2002)


A1 khóa 1999-2002


Tập thể D2 khóa 2005 - 2008


Tập thể D2 khóa 2005 - 2008


Tập thể D2 khóa 2005 - 2008


Tập thể A3 khóa 2006 - 2009


Tập thể A3 khóa 2006 - 2009


Tập thể lớp 12D2 khóa 2007 - 2010


Ngọn lửa niềm tin của D2 (2007 – 2010)


Tập thể lớp 10D1 năm học 2009-2010


Mẹ Tường Lan yêu quý của chúng con!


Nụ cười Nguyễn Tất Thành


Ngày em làm bộ đội


Tập thể 11D1 (2010-2011) ở IOGT Sóc Sơn


Tập thể 12D1 cùng Thầy Vương Dương Minh và cô Chu Thị Minh Phương
trong lễ khai giảng năm học 2011-2012


“Cô ơi, con biết lỗi rồi ạ” (Ghi chú trên ảnh là có sẵn)


Có bạn nào còn nhớ mình không?


“Chúng tớ có xinh không?”


 D2 khóa 2006 - 2009


D2 khóa 2006 – 2009 cùng cô Cẩm Nhi


A8 khóa 2004 – 2007


A8 khóa 2004 – 2007


Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 3)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 4)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 5)

P/S: Các bạn cựu học sinh có ảnh kỷ niệm về trường, vui lòng gửi ảnh về địa chỉ email 15nam.ntt@gmail.com, ghi rõ lớp và niên khóa, ảnh sẽ được ban biên tập đăng trên website của nhà trường.

Ban biên tập