Giới thiệu một số hình ảnh của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành gửi cho ban biên tập. Lời chú thích dưới ảnh có thể do Ban biên tập đưa ra không phải của nhân vật trong ảnh.


Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 1)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 2)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 4)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 5)

Các bạn cựu học sinh có ảnh kỷ niệm về trường, vui lòng gửi ảnh về địa chỉ email 15nam.ntt@gmail.com, ghi rõ lớp và niên khóa, ảnh sẽ được ban biên tập đăng trên website của nhà trường.


A12 khóa 2003 – 2006
(
lớp đầu tiên "đấu tranh" được mặc váy đồng phục lớp – chủ nhân của bức ảnh)


D1 khóa 2007 - 2010


D1 khóa 2007 - 2010


D1 khóa 2007 - 2010


D1 khóa 2007 - 2010


A1 khóa 2004 -2007

A1 khóa 2004 - 2007


A3 khóa 2003 - 2006


A3 khóa 2003 - 2006


A3 khóa 2003 - 2006


A3 khóa 2008 - 2011


A3 khóa 2008 - 2011


A3 khóa 2008 - 2011


A1 khóa 2005 - 2008

A1 khóa 2005 - 2008


A1 khóa 2005 - 2008


 D2 khóa 2008 - 2011


Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 1)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 2)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 4)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 5)


P/S: Các bạn cựu học sinh có ảnh kỷ niệm về trường, vui lòng gửi ảnh về địa chỉ email 15nam.ntt@gmail.com, ghi rõ lớp và niên khóa, ảnh sẽ được ban biên tập đăng trên website của nhà trường.