Giới thiệu một số hình ảnh của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành gửi cho ban biên tập. Lời chú thích dưới ảnh có thể do Ban biên tập đưa ra không phải của nhân vật trong ảnh.


Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 1)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 2)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 3)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 5)

Các bạn cựu học sinh có ảnh kỷ niệm về trường, vui lòng gửi ảnh về địa chỉ email 15nam.ntt@gmail.com, ghi rõ lớp và niên khóa, ảnh sẽ được ban biên tập đăng trên website của nhà trường.


12A8 khóa 2009 - 2012


12A8 khóa 2009 - 2012


12A8 khóa 2009 - 2012


A3 khóa 1999 - 2002


A3 khóa 1999 - 2002


A3 khóa 1999 - 2002


A3 khóa 1999 - 2002


A3 khóa 1999 - 2002


A4 khóa 2009 - 2012


A4 khóa 2009 – 2012 (ở Sóc Sơn)


A4 khóa 2009 – 2012 góp ảnh này


A11 khóa 2003-2006


A11 khóa 2003-2006


A11 khóa 2003-2006


A11 khóa 2003-2006


A11 khóa 2003-2006


A1 khóa 2002 - 2005


A1 khóa 2002 - 2005


A1 khóa 2002 - 2005


A1 khóa 2002 - 2005


A1 khóa 2002 - 2005


A1 khóa 2002 – 2005


A7 khóa 2008 - 2011


Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 1)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 2)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 3)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 5)

P/S: Các bạn cựu học sinh có ảnh kỷ niệm về trường, vui lòng gửi ảnh về địa chỉ email 15nam.ntt@gmail.com, ghi rõ lớp và niên khóa, ảnh sẽ được ban biên tập đăng trên website của nhà trường.

Ban biên tập