Giới thiệu một số hình ảnh của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành gửi cho ban biên tập. Lời chú thích dưới ảnh có thể do Ban biên tập đưa ra không phải của nhân vật trong ảnh.


Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 1)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 3)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 4)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 5)


Các bạn cựu học sinh có ảnh kỷ niệm về trường, vui lòng gửi ảnh về địa chỉ email 15nam.ntt@gmail.com, ghi rõ lớp và niên khóa, ảnh sẽ được ban biên tập đăng trên website của nhà trường.


12A2 khóa 2005 - 2008


12A6 khóa 2009 - 2012


A3 khóa 2005 - 2008


A3 khóa 1998 – 2001 cắm trại ở Sóc Sơn


Con gái A3 khóa 1998 - 2001


Con trai A3 khóa 1998 - 2001


A3 khóa 1998 – 2001 về kỷ niệm 5 năm thành lập trường


A3 khóa 1998 – 2001


A3 khóa 1998 – 2001(08-03-01)


A7 khóa 1998 – 2001


A7 khóa 1998 – 2001


A7 khóa 1998 – 2001


A6 khoá 2002 - 2005


Có ai còn nhớ những dòng này?( A6 khoá 2002 – 2005)


A2 khoá 2003 - 2006


A2 khoá 2003 - 2006


A2 khoá 2003 - 2006


A2 khoá 2003 - 2006

D4 khóa 2009 - 2012

Mùa phượng nở ngày ấy!


A2 khóa 1998 - 2001


Ai còn nhớ hình ảnh này không?


A4 khóa 2001 - 2004A4 khóa 2001 - 2004Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 1)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 3)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 4)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 5)

P/S: Các bạn cựu học sinh có ảnh kỷ niệm về trường, vui lòng gửi ảnh về địa chỉ email 15nam.ntt@gmail.com, ghi rõ lớp và niên khóa, ảnh sẽ được ban biên tập đăng trên website của nhà trường.

Ban biên tập