Nhiệt liệt hưởng ứng ý tưởng của GS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: thành lập Quỹ đồng hành với học sinh sinh viên vùng khó khăn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.