1.      Cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên Giám thị, ngày 27/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P210, đã trả lại cho em Đàm Yến Chi học sinh lớp 11N3.

2.      Cô Nguyễn Bích Vân Công nhân làm sạch, ngày 29/01 nhặt được ví tiền tại P303, trong ví có 380,00 đã trả lại cho em Lê Minh Hạnh học sinh lớp 11D3.

3.      Cô Vũ Thị Bông công nhân làm sạch, ngày 30/01 nhặt được điện thoại hiệu OPP tại Phòng bóng bàn đã trả lại cho em Lê Thanh Hằng học sinh lớp 9A7.

4.      Em Đỗ Quang Minh học sinh lớp 6A5, ngày 27/01 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6 tại cửa cantin, đã trả lại cho em Nguyễn Văn Mạnh học sinh lớp 10A1.

5.      Em Nguyễn Khánh Linh học sinh lớp 9A2, ngày 27/01 nhặt được điện thoại hiệu IPO5 tại P105, đã trả lại cho em Vũ Linh Chi học sinh lớp 11N1.

6.      Em Đỗ Hà My học sinh lớp 10D1, ngày 27/01 nhặt được 100,000đ tại sân trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

7.      Em Trần Ngọc Minh học sinh lớp 7A5, ngày 27/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại nhà VS nữ tầng 1, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Trang học sinh lớp 9A4.

8.      Em Võ Trọng Huy Hoàng học sinh lớp 10D3, ngày 29/01 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại Phòng V01 nhà V, đã trả lại cho em Vũ Xuân Trường học sinh lớp 11A1.

9.      Em Lê Gia Linh học sinh lớp 7A6, ngày 29/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân khấu, đã trả lại cho em Nguyễn Bùi Thanh Vân học sinh lớp 7A3.

10.  Em Kiều ĐứcAnh học sinh lớp 7A1, ngày 29/01 nhặt được 50,000đ tại cửa P100, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

11.  Em Nguyễn Thái Hưng học sinh lớp 11N3, ngày 29/01 nhặt được máy ảnh kỹ thuật số tại P405, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Hà học sinh lớp 11N3.

12.  Các Em Vũ Việt Ái Linh, Bùi Khánh Linh, Phó An Ninh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền học sinh lớp 8A2, ngày 30/01 nhặt được 460,000đ tại P505, đã trả lại cho em Hà Thành Long, học sinh lớp 10D4.

13.  Em Nguyễn Hoàng Mai học sinh lớp 8A2, ngày 30/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia (mầu đen) tại P505, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

14.  Em Khúc Thùy Trang học sinh lớp 10N2, ngày 31/01 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Giang học sinh lớp 11A1.

15.  Em Lê Xuân Phong học sinh lớp 8A2, ngày 31/01 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P106, đã trả lại cho em Nguyễn Hà Phương học sinh lớp 11D3.

16.  Em Nguyễn Hoàng Thái An học sinh lớp 9A2, ngày 01/02 nhặt được ví da (mầu hồng) trước cổng trường, trong ví có 931,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

17.  Em Vương Thu Bích học sinh lớp 11N1, ngày 01/02 nhặt được 40,000đ tại cổng trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa cóa người nhận.

18.  Em Nguyễn Huyền Anh học sinh lớp 10N3, ngày 02/01 nhặt được 50,000đ tại hành lang tầng 2 nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

19.  Em Hoàng Nhật Minh học sinh lớp 11N1, ngày 03/01 nhặt được ví da tại P105, trong ví có 210,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

    PHÒNG HÀNH CHÍNH