Giới thiệu một số hình ảnh của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành gửi cho ban biên tập. Lời chú thích dưới ảnh có thể do Ban biên tập đưa ra không phải của nhân vật trong ảnh.


Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 1)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 2)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 3)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 4)

Các bạn cựu học sinh có ảnh kỷ niệm về trường, vui lòng gửi ảnh về địa chỉ email 15nam.ntt@gmail.com, ghi rõ lớp và niên khóa, ảnh sẽ được ban biên tập đăng trên website của nhà trường. 2 Clip về thầy Cương do lớp A1 khóa 2006 - 2009 gửi Ban biên tập


A1 khóa 2004 - 2007


A1 khóa 2004 - 2007


A1 khóa 2004 - 2007


A1 khóa 2004 - 2007


A1 khóa 2004 - 2007


A4 khóa 2008 - 2011


A4 khóa 2008 - 2011


A2 khóa 2001 - 2004


A2 khóa 2001 - 2004


A2 khóa 2001 - 2004


A4 khóa 2007 - 2010


A1 khóa 2000 - 2003


A1 khóa 2000 - 2003


A1 khóa 2000 - 2003


A2 khóa 2009 - 2012


A2 khóa 2009 - 2012


D3 khóa 2008 - 2011


D3 khóa 2008 - 2011


D3 khóa 2008 - 2011


D3 khóa 2008 - 2011


A7 khóa 2006 - 2009


A7 khóa 2006 - 2009


A7 khóa 2006 - 2009


D1 khóa 2005 - 2008


D1 khóa 2005 - 2008


D1 khóa 2005 - 2008


D1 khóa 2005 - 2008A3 khóa 2002 - 2005


A3 khóa 2002 - 2005


A3 khóa 2002 - 2005


 A4 khóa 2005 - 2008


A4 khóa 2005 - 2008


A4 khóa 2005 - 2008


A4 khóa 2005 - 2008


A5 khóa 2006 - 2009


A5 khóa 2006 - 2009


A5 khóa 2006 - 2009


A5 khóa 2006 - 2009


A5 khóa 2006 - 2009


A5 khóa 2006 - 2009


A2 khóa 2008 - 2011


A2 khóa 2008 - 2011


A2 khóa 2008 - 2011


A2 khóa 2008 - 2011


D1 khóa 2008 - 2011


D1 khóa 2008 - 2011


D1 khóa 2008 - 2011


A1 khóa 2005 - 2008


A1 khóa 2005 - 2008


A1 khóa 2006 - 2009


A1 khóa 2006 - 2009


A1 khóa 2006 - 2009


A1 khóa 2006 - 2009


A1 khóa 2006 - 2009


A1 khóa 2006 - 2009


A1 khóa 2006 - 2009


Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 1)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 2)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 3)

Một số hình ảnh kí ức về trường của cựu học sinh Nguyễn Tất Thành (phần 4)

Các bạn cựu học sinh có ảnh kỷ niệm về trường, vui lòng gửi ảnh về địa chỉ email 15nam.ntt@gmail.com, ghi rõ lớp và niên khóa, ảnh sẽ được ban biên tập đăng trên website của nhà trường.


Ban biên tập