Vào ngày Ch nht (23/9) va qua, Vin Khoa hc và Vũ tr đã t chc cuc thi  "Water Rocket Contest 2018" ti sân vn đng C Nhuế (Hà Nội). Là mt trong 6 đi thi tham d đến từ trưng THCS&THPT Nguyn Tt Thành, nhóm các bn hc sinh lp 7A2 đã giành đưc gii Khuyến Khích chung cuc.

Trong các đi thi ln này, nhóm hc sinh lp 7A2 là nhóm duy nht đt đưc gii thưng cao. Các bn chia sẻ sự vinh d và t hào vì đã đưc đi din cho trưng Nguyn Tt Thành nhn gii thưng. Đưc biết, đ chun b cho cuc thi, các bn đã phi hoàn thin chiếc tên la nưc rt cn thn, tp hun nhiu ln đt qua vòng thi cp trưng. Trong kì thi cp trưng, các bn đã đt đưc gii Ba. Không nn chí, các bn quyết tâm luyn tp đến vòng thi tiếp theo đ có thành tích xut sc hơn na.


T trái sang: Tun Hùng, Ngc Minh, Đc Anh, Vi Anh và Hà Phương ca lp 7A2


Bn Đu Đc Anh - đi din ca đội thi lớp 7A2

Bn Đu Đc Anh, đi din ca nhóm chia s: Đây là mt cuc thi rất thú v và b ích. Bn mình cm thy rt vui khi nhn đưc gii thưng này". Ngoài ra, Đc Anh còn cho biết thêm về đội thi của mình: Mình thy nhóm ca mình rt xut sc và đã phi hp vi nhau rt tt”.

Có thể nói, những thành công hin ti ca đội thi lớp 7A2 đã là minh chng cho lòng nhit huyết, s đam mê và chăm ch ca các bn. Thành công hôm nay là bưc đi đầu tiên dn ti vinh quang ca không ch ca bn thân các bn mà cũng là vinh quang ca trưng Nguyn Tt Thành. Chúc các bn s luôn giữ mãi tình yêu với khoa học và đt đưc các thành tích ln hơn na trong tương lai!

Bài viết: Nh Minh Châu (7A8)

nh: Nguyn Diu Nht (10D1)