1.        Cô giáo Nguyễn Thị Anh giáo viên môn Địa lí, ngày 22/02 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại chân bảng tin nhà bóng bàn, đã trả lại cho em Nhữ Thục Huyền học sinh lớp 9A5.

2.        Cô Vũ Thị Bông Công nhân làm sạch, ngày 05/02 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P202, đã trả lại cho em Phạm Anh Khoa học sinh lớp 10A2.

3.        Cô Lê Thị Thu Hà Công nhân làm sạch:

- Ngày 06/2 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P106, đã trả lại cho em Nguyễn Công Tuệ học sinh lớp 9A3.

- Ngày 6/2 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4 tại P210, đã trả lại cho em Nguyễn Hoàng học sinh lớp 12A2.

4.        Em Đỗ Anh Huy học sinh lớp 6A3, ngày 06/02 nhặt được ví da tại P408, trong ví có 163,000đ, đã trả lại em Nguyễn Phúc Hưng, học sinh lớp 6A7.

5.        Em Nguyễn Minh Phương Anh học sinh lớp 10D4, ngày 06/02 nhặt được điện thoại (không kí hiệu), đã trả lại cho em Vũ Phương Linh học sinh lớp 10D3.

6.        Em Đặng Gia Huy học sinh lớp 6A6, ngày 07/2 nhặt được 100,000đ tại chân cầu thang 2 tầng 1 nhà N1, đã trả lại cho em Tạ Nguyễn Đăng Anh học sinh lớp 6A7.

7.        Em Trần Đức Thắng học sinh lớp 6A4, ngày 07/2 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P407, đã trả lại cho em Trần Xuân Quang Đạt học sinh lớp 6A1.

8.        Em Tạ Nguyễn Đăng Anh học sinh lớp 6A7, ngày 08/2 nhặt được 500,000đ tại P218, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

9.        Em Thái Hồng Minh học sinh lớp 7A2, ngày 09/2 nhặt được ví da tại P402, trong ví có 98,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

10.    Em Trương Việt Hà học sinh lớp 6A6, ngày 09/2 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Đinh Nam Sơn học sinh lớp 6A5.

11.    Em Đinh Nam Sơn học sinh lớp 6A5, ngày 09/2 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P310, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

12.    Em Phạm Nguyễn Thế Hưng học sinh lớp 7A2, ngày 23/2 nhặt được 350,000đ tai chân cầu thang 3 tầng 1, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

  PHÒNG HÀNH CHÍNH