1.    Cô Lê Thị Thu Hà nhân viên làm sạch, ngày 04/4 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tai P603, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Trang lớp 6A2.

2.    Bác Nguyễn Tiến Lợi Bảo vệ, ngày 02/4 nhặt được 1 áo khoác đồng phục, 1 điện thoại hiệu Iphone tại Sân khấu của trường, trong áo có 45,000đ, đã trả lại cho em Quách Ngọc Quốc Trung học sinh lớp 12D2.

3.    Em Nguyễn Quỳnh Trang học sinh lớp 11A2, ngày 31/03 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P106, đã trả lại cho em Nguyễn Nam Anh học sinh lớp 9A3.

4.    Em Nguyễn Minh Giang học sinh lớp 11A1, ngày 02/04 nhặt được 1 ví vải tại phía trước Cổng phía nam của trường, trong ví có 130,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Hà Anh học sinh lớp 6A6.

5.    Em Đào Trần Quốc Huy học sinh lớp 9A4, ngày 03/4 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại Sân vận động trường ĐHSP Hà Nội, đã trả lại cho em Nguyễn Mai Linh học sinh lớp 8A6.

6.    Em Lê Quang Minh học sinh lớp 8A2, ngày 04/4 nhặt được 1 đôi giầy thể thao (loại vải) tại Sân vận động trường ĐHSP Hà Nội, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

7.    Em Nguyễn Tiến Đạt học sinh lớp 11N1, ngày 05/4 nhặt được 90,000đ tại căntin, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

8.    Em Đặng Tài Khoa học sinh lớp 6A1, ngày 05/4 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại Phòng GDTC đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

PHÒNG HÀNH CHÍNH