1.    Cô Nguyễn Bích Vân nhân viên làm sạch:

-  Ngày 28/3 nhặt được điện thoại hiệu iPhone 5s tại P103, đã trả lại cho em Trần Ngọc Anh học sinh lớp 9A7.

-  Ngày 28/3 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P103, đã trả lại cho em Võ Thái Bảo Ngọc, học sinh lớp 9A7.

- Ngày 28/3 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P303, đã trả lại cho em Phạm Đỗ Minh Quân, học sinh lớp 9A4.

- Ngày 29/3 nhặt được điện thoại hiệu Phillips tại P416, đã trả lại cho em Nguyễn Thanh Tùng Anh, học sinh lớp 8A3.

- Ngày 29/3 nhặt được 1 ví da tại P103, trong ví có 785,000 đ, 1 chứng minh thư ND đã trả lại cho em Đỗ Đức Việt học sinh lớp 11N2.

- Ngày 29/3 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P306, đã trả lại cho em Nguyễn Quang Minh học sinh lớp 9A6.

2.    Bác Nguyễn Tiến Lợi, Bảo vệ, ngày 29/03 nhặt được điện thoại hiệu iPhone 5s, 1 áo khoác đồng phục + 23,000đ tại sân trường, đã trả lại cho em Hoàng Tuấn Kiệt học sinh lớp 6A6.

3.    Em Trần Nguyễn Khánh Sơn học sinh lớp 8A5, ngày 27/03 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân vậ động trường ĐHSP Hà Nội, đã trả lại cho em Nguyễn Viết Duy học sinh lớp 8A6.

4.    Em Lê Anh Trung hoc sinh lớp 9A5, ngày 27/03 nhặt được điện thoại hiệu Motorola tại P105, đã trả lại cho em Phạm Mai Liên học sinh lớp 11D4.

5.    Em Nguyễn Khánh Chi học sinh lớp 9A5, ngày 27/03 nhặt được 1 ví da tại P105, trong ví có 132,000đ, 1 số thẻ cad, đã trả lại cho em Trần Lê Đức An, học sinh lớp 11D4.

6.    Em Phan Đăng Trường học sinh lớp 9A1, ngày 29/03 nhặt được điện thoại hiệu iPhone 6s tại P219, đã trả lại cho em Đỗ Việt Bắc học sinh lớp 11A2.

7.    Em Nguyến Duy Tuấn Đạt học sinh lớp 6A6, ngày 29/3 nhặt được 50,000đ tại sân bóng bàn, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

8.    Em Hoa Huyền Diệu Linh học sinh lớp 8A1, ngày 30/03 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P100, đã trả lại cho em Khúc Thùy Trang học sinh lớp 10N2.

PHÒNG HÀNH CHÍNH