1.    Cô Nguyễn Bích Vân nhân viên làm sạch.

-  Ngày 05/3 nhặt được điện thoại hiệu samsung tại P306, đã trả lại cho em Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 9A6

- Ngày 5/3 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P503, đã trả lại cho em Trần Quang Minh học sinh lớp 8A1

2.    Anh Cao Văn Đáng Nhân viên cung cấp suất ăn Bán trú, ngày 03/03 nhặt được điện thoại hiệu GIONEE mầu sám, tại phòng bóng bàn, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

3.    Em Cao Đinh Nam Khánh học sinh lớp 9A4, ngày 05/03 nhặt được ví da tại cổng trường, trong ví có 2,154,000đ, đã trả lại cho em Lâm Tuệ Ngọc học sinh lớp 6A1

4.    Em Nguyễn Trường Giang học sinh lớp 6A1 ngày 05/3 nhặt được 1 ví da tại sảnh tầng 1 nhà N3, trong ví có 228,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 9A2

5.    Em Bùi Nguyên Long học sinh lớp 12N2, ngày 09/3 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6 và 1 máy điện thoại hiệu Nokia mầu xanh tại ngăn bàn P210, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6.    Em Vũ Đức Quân học sinh lớp 10N1, ngày 09/3 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P105, đã trả lại cho em Đặng Thị Thu Hằng học sinh lớp 12A2

7.    Em Nguyễn Thái Hưng học sinh lớp 11N3, ngày 09/03 nhặt được 1 ví da mầu hồng để trong túi vải đựng bút, tại P413, trong ví có 145,000đ và một số đồ dùng để trang điểm, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

8.    Em Nguyễn Nhật Minh học sinh lớp 6A2, ngày 10/03 nhặt được 1 ví da tại P403, trong ví có 72,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Công Hiếu học sinh lớp 6A2

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH