1.    Cô Trần Thị Bích Vân nhân viên làm sạch. Ngày 01/12 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P301, đã trả lại cho em Trần Huyền Trang học sinh lớp 9A1

2.    Bác Nguyễn Tiến Lợi Bảo vệ. Ngày 06/12 nhặt được điện thoại hiệu Samsung 4G tại Phòng V04 nhà V, đã trả lại cho em Nguyễn Quỳnh Anh học sinh lớp 10D3.

3.    Em Nguyễn Ngọc Bảo Trân học sinh lớp 10D1. Ngày 01/12 nhặt được 1 cuốn vở tại P405, trong vở có 1 phong bì để trong đó 1,000,000đ, đã trả lại cho em Đinh Văn Khải học sinh lớp 6A5

4.    Em Nguyễn Thị Trang Linh học sinh lớp 7A2. Ngày 04/12 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại ghế ngồi tầng 1 sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

5.    Em Trương Hải Dương học sinh lớp 7A8. Ngày 06/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại nhà VS tầng 3 nhà N1, đã trả lại cho em Đỗ Đức Lương học sinh lớp 7A7

PHÒNG HÀNH CHÍNH