1.        Cô giáo Vương Thị Thanh Nhàn giáo viên Ngữ văn.  Ngày 19/09 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P106, đã trả lại cho em Hoàng Lê Ngọc Mai, học sinh lớp 11D4

2.        Cô Lê Thị Thu Hà nhân viên làm sạch, Ngày 20/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P602, đã trả lại cho em Vũ Quang Phúc học sinh lớp 11A1

3.        Em Nguyễn Hùng Cường học sinh lớp 11A2. Ngày 15/09 nhặt được Máy tính hiệu LENOVO tại Sân khấu của Trường, đã trả lại cho thày giáo Nguyễn Tiến Long giáo viên Bộ môn Vật Lí

4.        Em Nguyễn Tố Linh học sinh lớp 8A6, Ngày 17/09 nhặt được 100,000đ tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

5.        Em Nguyễn Vi Thảo học sinh lớp 9A6, Ngày 18/09 nhặt được 50,000đ tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6.        Em Nguyễn Thị Ngọc Hà học sinh lớp 7A2, Ngày 19/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Bùi Nhật Anh học sinh lớp 7A8

7.        Em Nghiêm Đức Minh học sinh lớp 6A1, Ngày 19/09 nhặt được đồng hồ đeo tay điện tử tại sân trường, đã trả lại cho em Nghiêm Minh Hà học sinh lớp 6A1

8.        Em Vũ Duy Bách học sinh lớp 9A1, Ngày 20/09 nhặt được điện thoại hiệu Mobustar tại P219, đã trả lại cho em Nguyễn Nhật Linh học sinh lớp 9A1

9.        Em Hoàng Vũ Minh học sinh lớp 11A1, Ngày 20/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P219, đã trả lại cho em Nguyễn Văn Tuấn Minh học sinh lớp 9A1

10.    Em Vũ Thị Minh Ngọc học sinh lớp 11N3, Ngày 20/09 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P217, đã trả lại cho em Trương Quốc Cường học sinh lớp 11N1

11.    Em Ngô Thu Anh học sinh lớp 11N1, Ngày 21/09 nhặt được điện thoại hiệu MICROSOFT tại P210, đã trả lại cho em Nguyễn Mai Linh học sinh lớp 9A6

PHÒNG HÀNH CHÍNH